Onderwijs

Cartesius 2 Lyceum komt toch niet aan de Plantage Muidergracht

Het Parool van 23 januari bericht dat de gemeente de renovatie van de gebouwen aan de Plantage Muidergracht 14 te duur vindt om daar het Cartesius 2 Lyceum te vestigen. Het zou 75 % duurder worden dan wat zo’n gebouw normaal kost. Er was ook geen aannemer voor de klus te vinden. De gemeente stelt nu het gebouw van IJburg 2 voor, de tweede locatie van het IJburg College. Daar is nog ruimte over. Het IJburg College ziet niets in dit plan, want denkt de ruimte zelf nodig te hebben.

Tweede Kamer stelt minister vragen over Marineterrein

De Tweede Kamer wil dat de onderhandelingen tussen de gemeente Amsterdam en Defensie over de verdeling van het Marineterrein stilgelegd worden totdat haar vragen beantwoord zijn over nut en noodzaak van handhaving van Defensie op het Marineterrein en over de financiele gevolgen hiervan.

Defensie wil nu het terrein niet per 1 januari openstellen voor publiek en eerst het voortgangsoverleg van 16 januari 2019 afwachten.

Lees hier het Parool-artikel van 28 november 2018.

6 oktober Open dag CODAM op het Marineterrein, ICT-school voor iedereen

Op zaterdag 6 oktober houdt de nieuwe CODAM-ICT-opleiding op het Marineterrein een open dag van 13:45 - 16:00 uur in gebouw Ijsfontein op het Marineterrein, Kattenburgerstraat 7. Volg de pijlen op de grond met ‘Codam’

Iedereen tussen 18 en 30 jaar kan zich aanmelden voor CODAM, een full-time opleiding van 3,5 jaar waain je leert programmeren. Ervaring of vooropleiding is niet nodig. Je betaalt geen lesgeld.. Lees meer over Codam op www.codam.nl

Lees hier over de toelatingsprocedure.

Op deze open dag en check-in, hoor je alles over de aanmeldingsprocedure, Codam en het opleidingsprogramma.

P.S. Er zijn snacks en drankjes aanwezig.

Bouw Cartesius 2 Lyceum aan Plantage Muidergracht uitgesteld

Het Parool van 17 september meldt dat de gemeente Amsterdam de bouw van het Cartesius 2 Lyceum aan de Plantage Muidergracht moet uitstellen omdat geen enkele aannemer zich heeft ingeschreven voor de aanbesteding. Aannemers zitten vol met werk en kunnen geen nieuw werk meer aan. Daarbij spelen ook tekorten aan personeel en materiaal als heipalen een rol. Daardoor gaan ook de prijzen omhoog.

Bewoners Sarphatiblok geschoffeerd door UvA

Het plan van de UvA om op een grasveld achter de Sarphatistraat een nieuw onderwijsgebouw neer te zetten, zorgde maandag op een door de universiteit georganiseerde bewonersavond voor woedende reacties. De omwonenden voorzien een ernstige aantasting van hun woongenot als er pal achter hun huizen een ‘zwarte doos’ met een hoogte van vijftien meter wordt neergezet.

Bewoners Sarphatiblok willen net aangelegd groen Roeterscampus niet laten volbouwen

‘Achterbaks en uitgenast’. Zo kwalificeren de bewoners van het Sarphatiblok de manier waarop ze de bouwplannen van de UvA moesten vernemen. Ze zijn niet te spreken over een mogelijk extra gebouw op Roeterseiland. ‘De gemeente moet de bouwdrift van de UvA afstoppen,’ vindt bewoner Michel Snoeren.

Bovenstaande alinea is de opening van een uitvoerig artikel in de digitale universiteitskrant Folia. Het is de reactie op de bewonersbiref van de UvA waarin de bouw van een onderwijsgebouw op het postzegelpark wordt aangekondigd. Zie ons eerdere bericht van 17 april hierover.

De Sarphatiblokbewoners, direct omwonenden van het bewuste terrein, waren verrast, verbaasd en geschokt door de mededeling. Het terrein van de nieuwe bouwlocatie is immers in het laatste kwartaal van 2017 door Arcadis – in opdracht van de UvA – definitief ingericht als groene, stille ontspanningsruimte: een ‘postzegelparkje’ dat één van de rustpunten binnen de bebouwing van de campus is.
Het zou de voltooiing worden van de, reeds tien jaar voortgaande, herontwikkeling van het RoetersEilandComplex.
Tijdens de talloze buurtoverleggen die de UvA heeft georganiseerd is diepgaand met de buurt overlegd en gediscussieerd over o.a. de definitieve invulling van het laatste stukje (bouw)terrein (de voormalige centrale bouwplaats). Er is zelfs door de UvA daarbij aan de direct omwonenden gevraagd welke invulling zij aan het terrein wilden geven. De omwonenden hebben laten weten vooral de openheid van de ruimte en de stilte van zo’n plek  op prijs te stellen. Met dit gegeven heeft UvA vervolgens ontwerpbureau Inside Outside (landschaps-architecten) het ontwerp van het terrein laten inpassen in het totale buitenontwerp voor de campus. De omwonenden waren blij met het gezamenlijk eindresultaat..

Amper een half jaar na voltooiing kondigt de UvA nu aan het terrein alsnog te gaan bebouwen. Dit is voor de Bewonerscommissie Sarhatiblok een onbegaanbare weg. De Commissie heeft met steun van het Plantage WeesperbuurtOverleg (PWO) een brief geschreven aan het CvB UvA waarin gevraagd wordt om een gesprek. De bewoners willen meedenken over een alternatieve oplossing voor het ruimteprobleem. van de UvA. Lees hier de brief.

Nieuw onderwijsgebouw UvA op Roeterseiland

Tussen het CREA-gebouw aan de Nieuwe Achtergracht en de Valckeniersstraat ter hoogte van de Pancrasstraat gaat de UvA een nieuw, flexibel onderwijsgebouw bouwen. Op dit moment is dit een groen gebied.

Het flexibele onderwijsgebouw kan behalve voor colleges ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals diploma-uitreikingen en voorlichtingsbijeenkomsten.De plannen worden op dit moment uitgewerkt en de UvA is van plan om in de tweede week van juni een inloopavond voor omwonenden organiseren. Daarna volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

ICT-school voor kansloze jongeren start na de zomer op het Marineterrein

(Bericht overgenomen van www.marineterrein.nl)

Op het Marineterrein opent na de zomer een onorthodoxe programmeerschool: Codam (Coding in Amsterdam). Na onder andere Parijs en Silicon Valley wordt Amsterdam de volgende hotspot voor iedereen, jongens én meisjes, die de skills van de toekomst wil leren. Met garantie op een goede baan. De opleiding is extra bijzonder, omdat alle lessen plaatsvinden in een gebouw zonder docenten. Er zijn bovendien geen vaste lestijden. Verder is de opleiding gratis en studenten die het nodig hebben, krijgen ook nog hulp bij het vinden van een slaapplek.

Codam wil laten zien dat programmeren vooral ook een kwestie is van creativiteit en intensief samenwerken. Codam wordt een school waar in principe iedereen terechtkan. Het maakt niet uit wat je vooropleiding is of hoeveel affiniteit je hebt met technologie. Via een voor iedereen toegankelijke online test worden de eerste kandidaten geselecteerd.

Codam is gebaseerd op het gedachtegoed en lesprogramma van het vermaarde Ecole42 in Parijs. Al honderden studenten, afkomstig uit alle hoeken van de samenleving, hebben inmiddels goede banen gevonden na het afronden van de programmeerschool. Deze programmeerschool staat bekendstaat als de beste ter wereld.

Codam komt naar het Marineterrein op initiatief van de goededoelenstichting van Corinne Vigreux, co-founder van TomTom. Website: codam.nl

Artikel in de Volkskrant van 9 maart 2018
Collegegeld en vooropleiding zijn niet nodig; wel talent, creativiteit en doorzettingsvermogen. Op het voormalige Marineterrein in Amsterdam verrijst de ideële ict-school Codam van TomTom-topvrouw Corinne Vigreux.”  Dit schrijft de Volkskrant op 9 maart  in een interview met Corinne Vigreux, initiatiefnemer van de ideële school Codam, en Liesbeth Jansen, directeur van Bureau Marineterrein in Amsterdam.

Lees hier het hele artikel >>>

Verslag informatie-avond Cartesiuslyceum 1 november

Op 1 november vond in het Verzetsmuseum een informatie-avond plaats over Cartesius 2, het nieuwe lyceum dat zich gaat vestigen in Plantage Muidergracht 14. Daarvan is nu een verslag beschikbaar.

Cartesius 2 is een havo en vwo+, en zusterschool van het Cartesius Lyceum. Cartesius 2 daagt de leerling uit met vernieuwend onderwijs: geen klassieke vakken, maar kernmodules waarin verschillende disciplines samenkomen. Het dagrooster bestaat uit een dagopening (9.00-9.30), een ochtendles (9.30-12.00) en een middagles (12.30-15.00). Er is slechts één plenaire pauze van 12.00-12.30 uur. Deze dagindeling zorgt voor meer rust/minder bewegingen in en rond de school. Het lesprogramma eindigt om 15.00 uur, daarna zijn er nog activiteiten als keuzeonderwijs, overleg met leerlingenraad ed. Hierdoor zullen er ook tussen 15.00 en 16.30 uur nog leerlingen aanwezig zijn. De school is nu gehuisvest aan de Passeerdersgracht en heeft 200 leerlingen. Ieder schooljaar komt er een jaargang bij, uiteindelijk zullen er maximaal 700 leerlingen zijn.

Het gebouw is in 1887 gebouwd als school voor machinisten en is later uitgebreid met de oostvleugel (1920) en kantine en fietsenstalling (1935). Het wordt door architectenbureau Roos Ros architecten verbouwd. Eind 2017 wordt de bouwaanvraag verwacht. Augustsus 2018 start de verbouw en een jaar later, augustus 2019 start de school in het vernieuwde gebouw.

Er komt geen sportzaal, leerlingen sporten in sporthal Oostenburg. De wens was in eerste
instantie wel een sportzaal, maar dit is een forse ingreep en vereist een afwijking op het
bestemmingsplan. De school krijgt nu alleen een kleine gymzaal in het bouwdeel uit 1920.
De school heeft nu geen buitenruimte, in het ontwerp is buitenruimte gecreëerd d.m.v. een
vlonder aan de waterzijde en een dakterras op de kleine gymzaal.

Het bestaande gebouw is een schoolgebouw, de bestemming hoeft dus niet gewijzigd.
De buitenruimte (vlonder) en daktuin wijken wel af van het bestemmingsplan. I.v.m. de tijd
worden de omgevingsvergunning voor de school en de omgevingsvergunning voor de
buitenruimte apart aangevraagd.
Als er geen vergunning komt voor de vlonder en daktuin, kunnen de leerlingen in de pauze ook
gebruik maken van het terrein van de campus van de UvA, hierover is momenteel overleg. Maar
natuurlijk zullen er ook wel leerlingen zitten in het plantsoen.

Er komt t.z.t. een bouwverkeerveiligheidsplan(BLVCplan) met een duidelijke routing voor het bouwverkeer.

Lees hier het complete verslag van 1 november.

Buurtbijeenkomsten voor jongeren en ouders over veiligheid 14 en 21 april en 9 mei

Naar aanleiding van een reeks incidenten op de Oostelijke Eilanden wordt een aantal buurtbijeenkomsten georganiseerd voor jongeren en hun ouders. Doel is het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten en handvatten aan te reiken om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit – mede door de ouders wakker te schudden.
Er is een Educatief Programma Jongeren (EPJO) waarin jongeren het verhaal horen van een ex-crimineel en van een moeder, gevolgd door een peptalk van Peter Faber of een andere deskundige. Eerder vond deze les plaats in groep 8 van de Alan Turingschool. De les heeft toen veel indruk gemaakt op de kinderen. De laatste bijeenkomst heeft als thema ‘Veiligheid in de Wijk’. 

Wanneer Voor wie Hoe laat? Waar?
14 april jongeren van 10-14 jaar 16.00-18.00 uur De Clutch, 2e Leeghwaterstraat 5B
21 april jongeren van 15-18 jaar 18.00-20.00 uur De Clutch, 2e Leeghwaterstraat 5B
9 mei voor alle buurtbewoners 19.00-21.00 uur Speeltuin Wittenburg, Fortuinstraat 4

De toegang is gratis. Zie voor meer info www.epjo.nl

Conradhuis HvA hoek Mauritskade-Wibautstraat gaat niet door

Vorig jaar berichhtten wij over de voorgenomen bouw van het Conradhuis op de hoek Mauritskade - Wibautstraat. De voorbereidingen begonnen al in maart vorig jaar met de afsluiting van het fietspad vanaf de Weesperzijde langs de Mauritskade en het driemaandelijks overleg met bewoners. Dat is allemaal voor niks geweest, want de HvA heeft besloten dat het Conradhuis, bedoeld voor de faculteit Techniek, definitief niet doorgaat. Door de dalende studentenaantallen is de nieuwe huisvesting niet nodig. Bij de Amsterdamse hogeschool is maar 40 procent van de beschikbare ruimte in gebruik. Er is dus nog genoeg ruimte voor de HvA om te groeien in het aantal studenten. Aldus Het Parool van 3 november.

1018 krijgt middelbare school

Vanaf augustus 2018 vestigt het Cartesius 2 Lyceum zich met een HAVO- en VWO-opleiding aan de Plantage Muidergracht 14. In dit pand is nu nog de Universiteit van Amsterdam gevestigd.

Dit is een interessante optie voor ouders in postcodegebied 1018 die binnenkort een school zoeken voor hun kind. En voor de buurt betekent het meer reuring.

Cartesius 2 is een uitbreiding van het populaire Cartesius Lyceum en is nu tijdelijk gevestigd aan de Passeerdersgracht. De nieuwe locatie biedt plaats aan 700 leerlingen.

Nieuw: Alan Turingschool op Wittenburg

Sinds 1 augustus is de Poolschool op Wittenburg volledig opgegaan in de nieuwe Alan Turingschool. 
De Alan Turingschool is ontstaan toen ouders, vanuit een wens voor verbreding van het Amsterdamse schoolaanbod, met docenten en onderwijsexperts besloten mee te doen met de door wethouder Kukenheim ingestelde wedstrijd ‘Onze Nieuwe School’. In januari werd de Alan Turingschool een van de vier winnende initiatieven die de mogelijkheid kregen hun school te realiseren. 
Het concept van de Alan Turingschool is geworteld in de wetenschap, waarbij de leerkracht een centrale rol speelt bij het begeleiden van het leren van leerlingen in hun eigen tempo. De leerkracht prikkelt en moedigt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aan. Er ligt bij het concept een grote nadruk op elementaire vaardigheden, zoals rekenen, taal én Engels, waarbij daarnaast veel aandacht zal zijn voor (beeldende) expressie, creativiteit, sport en gezondheid. Hierbij wordt technologie ingezet als hulpmiddel en inspiratie, ten dienste van het onderwijs. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode ‘foutloos rekenen’.

Lees hier meer over de Alan Turingschool en hoe u uw kind kunt aanmelden.

Meer ruimte voor schoolplein BOE-school

De Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum vergaderde op 6 oktober over het herinrichtingsplan rond de nieuwbouw Katharina, op de kop van de Czaar Peterstraat en het aansluitend deel van het Funenpark. Er is vanaf juli massaal door ouders van de BOE-school geprotesteerd tegen de verkleining van het speelterrein van de BOE-school. Het was bij het stadsdeel niet bekend dat de BOE-school 501 leerlingen telt; er was uitgegaan van 270. Het Dagelijks Bestuur stelt nu voor om het speelterrein uit te breiden en via een bestemmingsplanwijziging dubbelgebruik van de speeltuin mogelijk te maken voor kinderen vanaf groep 4. Bewoners van het Funenpark maakten gebruik van de inspraak in de Bestuurscommissie om duidelijk te maken dat ze dan teveel overlast zouden ondervinden en dat helemaal niet duidelijk is hoeveel dichterbij het schoolplein komt. De uitkomst is dat het plan wordt aangenomen met de intentie om het schoolplein te vergroten en dubbelgebruik van de speeltuin mogelijk te maken, maar dat ruimte wordt geboden aan de directie van de BOE-school om met omwonenden en de ontwerper van het park het gesprek aan te gaan over de preciese inrichting en het gebruik in het kader van de procedure over de bestemmingsplanwijziging. Ook was er brede steun voor het voorstel van GroenLinks om uit te gaan van een 2-richtingfietspad aan de huizenkant van de Cruquiuskade. Lees hier de vergaderstukken onder agendapunt 4.

Septembernummer Buurtkrant 1018 is verschenen

In het septembernummer van Buurtkrant 1018 vindt u onder meer:

 • Interview met Margriet Kotek over de Portugese Synagoge
 • Afscheid directeur Siebe Hentzepeter van de BOE-school
 • Stadsdorp over het levenstestament
 • Het Letterenhuis, voormalige Kweekschool Nieuwe Kerkstraat/Nieuwe Prinsengracht
 • Vincent van Gogh woonde in 1877 op het Marineterrein
 • De varianten voor herinrichting van de Eilandenboulevard
 • Programma Patatatoe 12 september 2015
 • De plannen voor een Sjoa Museum in de Plantage Middenlaan
 • Verslag van de zomertentoonstelling in de SOOP.

Lees hier het complete septembernummer

Werkzaamheden Rhijnspoorgebouw starten 9 maart

Op 19 februari heeft een bewonersavond plaatsgevonden over de volgende uitbreiding van de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam: het Rhijnspoorgebouw op de hoek Wibautstraat - Mauritskade naast het Theo Thijssenhuis, op de plek van het oude rioolgemaal.

De bouw zelf start eind 2015 en zal begin 2018 zijn afgerond. Damwanden en heipalen worden gedrukt in plaats van geheid om de overlast te beperken.

De gemeente begint al op 9 maart a.s. met voorbereidende werkzaamheden:

 • Gedurende 7 weken wordt een rijstrook op de Mauritskade afgesloten
 • Vanaf medio mei wordt de oprit naar de Wibautstraat vanaf de Mauritskade volledig afgesloten
 • Het parkeerterrein wordt opgeheven; vergunninghouders kunnen parkeren in de Kohnstammgarage
 • Verkeer -ook fietsverkeer - wordt met borden omgeleid.

De HvA zal 3 tot 4 keer per jaar bewonersavonden organiseren en de buurt tijdig informeren. Zie voor actuele informatie www.hva.nl/amstelcampus