Funenpark

Bewonersgroep PanamaCruquius vraagt raadscommissie RO om niet akkoord te gaan met bestemmingsplan Fibonaccitoren

Op woensdag 11 september staat op de agenda van de gemeenteraadscommissie Ruimteijke Ordening als agendapunt 12 de behandeling van het bestemmingsplan Fibonacci. De bewonersgroep PanamaCruquius vraagt de raadscommissie per brief om niet akkoord te gaan met dit plan voor een woontoren van 62 meter hoog met meer dan twintig verdiepingen, omdat het niet past op de plek en omdat de omwoneneden onvoldoende kans hebben gehad om invloed uit te oefenen op het plan. Lees hier hun brief.

De vergadering van de raadscommissie begint om 13:30 uur en vindt plaast op het Stadhuis in de Commissiezaal.

Funenhof genomineerd voor Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2019

Elk jaar maakt de gemeente in december bekend wat het meest populaire nieuwbouwproject is in Amsterdam. Tot en met woensdag 12 juni kun je via de Nieuwbouwprijspagina op de website van !WOON stemmen op jouw favoriete Amsterdamse nieuwbouwproject. Er zijn tien projecten genomineerd. Het enige project in postcodegebied 1018 is het Funenhof (Blankenstraat 390) , dat verscholen ligt aan de rand van het Funenpark in de Czaar Peterbuurt. De architecten zijn Arons en Gelauf. Bekijk hier het project Een filmpje laat zien hoe de bewoners het project waarderen.

Het Funenhof is een modern kleinschalig hofje van 8 eengezinswoningen met een gemeenschappelijke binnentuin. Er is een directe toegang tot een groot park waar kinderen veilig op verkenning kunnen.

Er zijn twee typen woningen: Parkwoningen met tuin, woonoppervlakte 105 m2 met twee verdiepingen en 3 of 4 slaapkamers met uitzicht op het park en Hofwoningen met tuin en terras met een oppervlakte van 130 - 155 m2 met twee verdiepingen en 3 of 4 slaapkamers aan de binnentuin. De woningen hebben een houten luifel die zowel horizontaal als verticaal wordt toegepast. Hierdoor kan de gevel maximaal transparant blijven, zonder dat er al te veel inkijk ontstaat.

Zienswijzen tegen bestemmingsplan Fibonacci-toren nog tot 16 januari mogelijk

Het ontwerp-bestemmingsplan voor de woontoren Fibonacci (20 verdiepingen, 62 meter, 243 woningen) aan de Panamalaan (hoek Cruquiuskade, pal tegenover de Sporenboogflat), ligt ter inzage. Bezwaar maken bij de gemeenteraad kan tot 16 januari 2019. Tegelijkertijd ligt een ontwerp-besluit hogere waarden Wet Geluidhinder ter visie, waartegen bezwaar mogelijk is bij het College van B&W..

Lees hier het bestemmingsplan. Meer details op www.ruimtelijkeplannen.nl ,zoeken op: FIBONACCI.

Lees hier de argumenten van de bewonersgroep PanamaCruquius tegen het plan. Het gaat daarin om het gebrek aan stedelijke functies in de plint, de overmaat aan piepkleine woningen, het gebrek aan kwaliteit vanwege de geluidsoverlast van weg en spoor, de schaduwwerking op de Sporenboogflat, de gebrekkige inspraak, maar vooral de bouwhoogte. Ondanks alle bezwaren is die alleen maar twee meter hoger geworden.

Vind je de toren ook te hoog, de (schaduw)effecten voor de buurt schadelijk, de informatie en inspraak onder de maat? Laat je horen voordat het te laat is!

Schriftelijke zienswijzen kunnen uiterlijk 15 januari worden gestuurd naar: per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. team Oost/Zuidoost, t.a.v. dhr. W. de Jongh. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden, kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Oost/Zuidoost, dhr. W. de Jongh telefoonnummer 0624727368 en emailadres w.de.jongh@amsterdam.nl. Voor handige tips en advies hoe je eigen zienswijze in te dienen, mail: bewonersgroeppanamacruquius@gmail.com

Bewonersgroep PanamaCruquius: dien zienswijzen in tegen Fibonacci-plan

Projectontwikkelaar VORM is bijna rond met de gemeente over nieuwbouwtoren 'Fibonacci' met 243 merendeels zeer kleine woningen (zonder balkons) met 24 parkeerplaatsen, 62 meter hoog (18 verdiepingen), op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Hier stonden twee huizen met in de tuin kippen, geiten en een pony. De grond is gekocht van NS.

De bewoners van het Sporenboogblok aan de andere kant van het spoor in Het Funenpark, verenigd in de bewonersgroep PanamaCruquius hebben zowel bij stadsdeel Oost als stadsdeel Centrum tevergeefs bezwaar tegen het enorme gebouw met zo'n hoge toren. Daarmee verdwijnt hun uitzicht. De bewoners van het nieuwe gebouw kijken zo in hun huiskamers en dakterrassen. Het kan parkeer- en verkeersoverlast opleveren en de bewoners zijn bang voor het klankkasteffect dat het spoorweglawaai zal verergeren.

Ontwikkelaar VORM heeft de plicht om omwonenden te informeren over "hun" ontwerpbestemmingsplan. Daarvoor organiseren ze een informatie-avond, waarschijnlijk op dinsdag 18 december 2018 van 18:00-20:00 uur, in Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58.
VORM zal hier zelf in de buurt een uitnodiging voor sturen, maar we raden aan deze datum alvast te noteren.

De gemeente legt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf volgende week gedurende zes weken ter inzage. De bewonersgroep roept op om zienswijzen tegen het plan in te dienen. Zij stellen hiervoor een format op. Lees hier het bestemmingsplan.

Ontwerp Oosterspeeltuin en schoolplein BOE vastgesteld

Op 19 december 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum het definitief ontwerp vastgesteld van de Oosterspeeltuin (door het stadsdeel ten onrechte 'speeltuin Oostenburg' genoemd) en het schoolplein van de BOE.

Het concept inrichtingsplan is met een werkgroep bestaande uit bewoners, overige belanghebbenden (BOE, DOCK, Wereldkids, Sciandri) en stadsdeel Centrum in een aantal bijeenkomsten besproken. Dit participatietraject met de werkgroep is afgerond in mei 2017. De uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten zijn uitgewerkt door de ontwerper tot een Definitief Ontwerp (DO) (PNG, 4,8 MB).. De omgevingsvergunning heeft in oktober 2017 ter visie gelegen.

Naar verwachting is de technische uitwerking en aanbesteding gereed rond zomer 2018. Dan volgt de start uitvoering in het najaar 2018.
Omwonenden en belanghebbenden worden tijdig vooraf hierover geïnformeerd.

19-hoge nieuwbouw tegenover Sporenboogblok Funen

Projectontwikkelaar Vorm heeft een plan ingedien voor appartementencomplex 'Fibonacci' met 185 woningen, deels in een toren van 62 meter hoog, op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Hier stonden twee huizen met in de tuin kippen, geiten en een pony. De grond is gekocht van NS.

De bewoners van het Sporenboogblok aan de andere kant van het spoor in Het Funenpark maken bij stadsdeel Oost bezwaar tegen het enorme gebouw met zo'n hoge toren. Daarmee verdwijnt hun uitzicht. De bewoners van het nieuwe gebouw kijken zo in hun huiskamers en dakterrassen. Volgens de bewoners voldoet het plan niet aan het stedelijk beleid wat betreft hoogbouwzones. Deze plek staat ook niet in het gemeentelijke structuurplan 'Koers 2025'. Het kan parkeeroverlast opleveren en de bewoners zijn bang voor het klankkasteffect dat het spoorweglawaai zal verergeren.

De woningen worden heel klein: 25 tot 50 m2, te koop voor € 300.00 - € 600.000 en te huur voor € 710 - € 971 per maand. De buurt vreest dat het daardoor een duiventil gaat worden waar niemand lang blijft wonen. Dat is slecht voor de sociale cohesie. 

Het initiatiefdocument Fibonacci is op 28 februari besproken in de Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost.Er waren veel buurtbewoners aanwezig en acht hebben ingesproken. De raadsleden vonden de noodzaak van woningbouw belangrijker dan de bezwaren. D66 is tevreden over de toevoeging van middenhuurwoningen. Wel wachten ze het nader onderzoek naar de gevolgen voor geluid en wind af. Op 14 maart is het initiatiefdocument opnieuw besproken. Lees hier alle stukken. 

Luister hier naar de AT5-uitzending over Fibonacci.

Fietsparkeerders Czaar Peterbuurt en Funen, let op!

Een fiets mag niet langer dan 6 weken onafgebroken op dezelfde plek staan. Vanaf 13 februari a.s. start de handhaving op fietsen die te lang ongebruikt op dezelfde plek geparkeerd staan in de Czaar Peterbuurt en het Funen. Dat meldt stadsdeel Centrum in een nieuwsbericht.

De zogenaamde zeswekenregel is in 2016 gestart. De gemeente wil daarmee ongebruikte fietsen van de straat halen, omdat ze onnodig de schaarse fietsparkeerplekken bezetten.

Eerst markeren de handhavers alle fietsen. Met deze markering kunnen zij constateren of er op fietsen is gefietst. Fietsen die langer dan zes weken ongebruikt op straat staan, krijgen dan een waarschuwingslabel. Een week later worden ze verwijderd. De fiets gaat naar het Fietsdepot. U hebt dan nog 6 weken om uw fiets op te halen bij het Fietsdepot (adres: Bornhout 8, ver weg in het Westelijk Havengebied).

Hoe voorkom ik dat mijn fiets wordt verwijderd?

Het is voldoende om de fiets te gebruiken. Hebt u uw fiets langere tijd niet gebruikt en is er een label op geplakt? Verwijder dan het label en gebruik de fiets. Alleen het label verwijderen is niet voldoende.

En als ik mijn fiets langere tijd niet kan gebruiken?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u uw fiets langere tijd niet gebruikt door een lange vakantie of door ziekte. De beste oplossing is dan om de fiets binnen te zetten. Maar dat kan niet altijd. Vraag dan aan uw buren of vrienden om uw fiets in de gaten te houden. Als de gemeente een label op de fiets geplakt heeft, is het verstandig de fiets een stukje te verplaatsen en het label te verwijderen. De fiets wordt dan niet verwijderd.

Meer informatie

Meer informatie over het verwijderen van ongebruikte fietsen en het inleveren van uw ongebruikte fiets kunt u vinden op www.amsterdam.nl/fiets.

Elke dinsdag 11:30-12:30 u Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden en Kadijken in De Witte Boei

Het Eilandenoverleg start op 16 februari 2016 met een nieuw wekelijks buurtspreekuur, elke dinsdag van 11:30 tot 12:30 uur in buurthuis De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, voorafgaand aan de buurtsoep van 12:30-13:30 uur. Het spreekuur vindt plaats in samenwerking met de politie (wijkagent) en IJsterk.
Het spreekuur staat open voor alle bewoners en gebruikers van de Oostelijke Eilanden, de Czaar Peterbuurt, het Funen, het OranjeNassaukazerne-terrein en de Kadijken.

Het nieuwe spreekuur is bedoeld voor iedereen die vragen, problemen, klachten of ideeën heeft over zijn woon- en leefomgeving en wat er verder in de buurt speelt. Het kan gaan over overlast, bijvoorbeeld van horeca of evenementen, over onveiligheid of over sociale problemen of welzijnsvoorzieningen. Het kan ook gaan over plannen en projecten van het stadsdeel of de gemeente of over wat ze juist niet doen, maar wel zouden moeten doen.

Het Eilandenoverleg hoopt met dit spreekuur nog beter te kunnen aansluiten op wat er in de buurt leeft en wil samen met politie en IJsterk bewoners direct helpen om een oplossing voor hun problemen te vinden.
Wie niet kan komen op het buurtspreekuur kan zijn vraag voorleggen via e-mailadres eilandenspreekuur@buurtorganisatie1018.nl of vragen om telefonisch contact via De Witte Boei, tel. 020-6223879. Na het eerstvolgende buurtspreekuur ontvangt u dan een reactie.

Inschrijving acht nieuwbouwwoningen Funenhof

Op een voormalig bedrijventerreintje dat grenst aan de parkstrook van het Funen worden acht nieuwe eengezinswoningen ontwikkeld aan een gemeenschappelijk binnenterrein. De woningen (103-155 m2) staan op eigen grond Het ontwerp is van architectenbureau Arons en Gelauff en het tuinontwerp van Bureau Hosper. Alleen degenen die zich ingeschreven hebben kunnen vóór 29 december intekenen op een woning. Zij krijgen rond 9 december de brochure met prijslijst toegezonden. Er hoeft niet geboden te worden; bij voldoende belangstelling worden de woningen verloot.
Inschrijving, info en beeldmateriaal via www.funenhof.nl

Meer ruimte voor schoolplein BOE-school

De Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum vergaderde op 6 oktober over het herinrichtingsplan rond de nieuwbouw Katharina, op de kop van de Czaar Peterstraat en het aansluitend deel van het Funenpark. Er is vanaf juli massaal door ouders van de BOE-school geprotesteerd tegen de verkleining van het speelterrein van de BOE-school. Het was bij het stadsdeel niet bekend dat de BOE-school 501 leerlingen telt; er was uitgegaan van 270. Het Dagelijks Bestuur stelt nu voor om het speelterrein uit te breiden en via een bestemmingsplanwijziging dubbelgebruik van de speeltuin mogelijk te maken voor kinderen vanaf groep 4. Bewoners van het Funenpark maakten gebruik van de inspraak in de Bestuurscommissie om duidelijk te maken dat ze dan teveel overlast zouden ondervinden en dat helemaal niet duidelijk is hoeveel dichterbij het schoolplein komt. De uitkomst is dat het plan wordt aangenomen met de intentie om het schoolplein te vergroten en dubbelgebruik van de speeltuin mogelijk te maken, maar dat ruimte wordt geboden aan de directie van de BOE-school om met omwonenden en de ontwerper van het park het gesprek aan te gaan over de preciese inrichting en het gebruik in het kader van de procedure over de bestemmingsplanwijziging. Ook was er brede steun voor het voorstel van GroenLinks om uit te gaan van een 2-richtingfietspad aan de huizenkant van de Cruquiuskade. Lees hier de vergaderstukken onder agendapunt 4.

Flexwerkplekken en projectruimte in De Punt, Czaar Peterbuurt

In de punt van het nieuwe gebouw langs het spoor om de hoek van de Czaar Peterstraat tegen het Funenpark aan biedt initiatiefgroep De PUNT werkplekken aan voor buurtbewoners en cultureel ondernemers. Per dagdeel kost dat € 12,50 inclusief koffie en lunch, voor een maand € 125. Er is ook een projectruimte om te vergaderen en voor andersoortige activiteiten. Die kost per 2 uur € 50. Contact via info@depunt.org of loop binnen bij Frans de Wollantstraat 84.

Initiatiefgroep De PUNT is gericht op kunst en maatschappelijke verandering. De PUNT heeft ook een eigen programma van workshops, conversaties, proeverijen en oefeningen in verbeelding en vormgeving. Zie www.depunt.org