Plantagebuurt

Uitkomsten Buurtenquete 2019 Centrum Oost

1079 bewoners en 140 ondernemers hebben de buurtenquete Centrum-Oost van het stadsdeel ingevuld. Daarvan 114 bewoners van de Oostelijke Eilanden, 78 van de Kadijken, 116 van de Plantagebuurt en 119 van de Weesperbuurt. De meeste respondenten zijn geworven via de Facebookcampagne (873) en een mailing van het stadsdeel (457). Relatief veel hoger opgeleiden, 50-65-jarigen, en mensen van Nederlandse herkomst doen mee..

De tevredenheid met de eigen buurt is nergens zo hoog als op de Oostelijke Eilanden: rapportcijfer 7,6. Voor Weesperbuurt/Plantage is dat niet veel minder: 7,5, maar de verwachting voor de toekomstige ontwikkeling is daar minder positief: 6,4. Het meest verbeterd: heringerichte straten (Sarphatistraat, Amstel-oostzijde, Eilandenboulevard) en verkeersoverlast.. Op de Oostelijke Eilanden wordt ook ’groen’ veel genoemd. Toch wordt verkeersoverlast het meest genoemd als probleem dat de gemeente als eerste zou moeten aanpakken. De Weesperstraat en de Kattenburgerstraat springen eruit.
Het veiligheidsgevoel scoort hoog in onze buurten en is het laagst in de grachtengordel-zuid.. Op de Oostelijke Eilanden heeft 69 % minstens één van de extra veiligheidsmaatregelen na de schietpartijene opgemerkt, met name het cameratoezicht en de straatcoaches. Volgens 22 % hebben de maatregelen geen effect, volgens 20 % wel en volgens 51 % enigszins.
Overlast is er in de Weesperbuurt/Plantage meer dan op de Oostelijke Eilanden. In beide gebieden scoren bouwoverlast, (feest)botenoverlast en geparkeerde fietsen/scooters het hoogst.

In de Weesperbuurt/Plantage ervaart 59 % overlast van verhuur van woningen aan toeristen en op de Oostelijke Eilanden/Kadijken 43 %. Andere belangrijke bronnen van overlast zijn zwerfafval en verkeerd aangeboden afval. Van de ondernemers is een meerderheid bereid om samen één inzamelaar te kiezen voor hun bedrijfsafval.

Op de vraag of men een Leefstraat leuk vindt (maximaal 30 dagen geen autoparkeren, maar ander gebruik) antwoordt een derde positief en voor een ander derde hangt het af van de activiteiten.

In de Plantage en Weesperbuurt antwoordt 70 % positief op de vraag of zij de maximumsnelheid op de Plantage Middenlaan en de Roetersstraat willen verlagen naar 30 km/u en 78 % is voor meer groen door middel van opheffen van parkeerplaatsen en invoering eenrichtingverkeer.
In heel Centrum Oost zijn veel klachten over te weinig loopruimte bij terrassen; op de Oostelijke Eilanden het minst.

Van de bewoners van de Oostelijke Eilanden zegt 29 % behoefte te hebben aan een plek voor buurtactiviteiten zoals een buurtkamer, bibliotheek, expositieruimte of andere publieke ruimte.

Op de Oostelijke Eilanden wil 43 % meedenken over ontwikkelingen in de buurt en in de Plantage/Weesperbuurt 57 %. In onze beide buurten wordt Buurtkrant 1018 door 63 % van de bewoners gelezen.

Het aandeel bewoners met verhuisplannen is in onze beide buurten relatief laag, ca. 15 %. Leeftijd, drukte/overlast en veranderde gezinssamenstelling zijn de voornaamste verhuisredenen.

Lees hier het volledige enqueteverslag Centrum Oost

Organisatie Plantage Weesperbuurtfeest 28 juni 2020 zoekt versterking

Het is een mooie zomer-zondagavond, 28 juni 2020, en u maakt in de milde avondzon nog een ommetje in de Plantage. Er klinken intrigerende geluiden vanaf het Artisplein. Zo’n twintig buurtbewoners zitten om de tafel. Ze zijn een beetje uitgelaten met hun zelf meegebrachte drank en lauwe pizza’s. Wie zijn dit? Wat wordt hier gevierd?
 Het zijn de organisatoren, de mensen van de Plantage Weesperbuurtvereniging en de Vrienden van de Plantage, met alle helpers en assistenten. Zij kijken met een mengsel van opluchting en tevredenheid op de dag terug: de succesvolle editie 2020 van het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark. Deze mensen leverden samen weer een prestatie van formaat en zijn daarvoor beloond met een indrukwekkend aantal bezoekers.  

Aan die tafel op het Artisplein zijn nu nog plaatsen vrij. Oftewel: wij zoeken versterking. Wie zou deze ploeg vrijwilligers willen aanvullen? Zou u willen overwegen een bijdrage aan de organisatie van dit buurtfestijn te leveren? Neem dan contact op met Hans Soetekouw (hans.soetekouw@xs4all.nl). Hij kan u verder informeren over de veelsoortige werkzaamheden die ons wachten en het tijdsbeslag dat daarmee gemoeid is.

Agenda SOOP t/m 19 december 2019

De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 u.

Expositie “Joie de vivre” van beeldend kunstanaar Marion Molier is nog te zien t/m 11 december 2019.

Donderdag 31 oktober 16.30 uur: ‘Lekker Joods’. Buurtgenoot Edith de Leeuw vertelt over de invloed van Joodse immigranten op de Amsterdamse keuken.

Zondag 27 oktober 14:00 u: SOOP-cinema: film van Luchino Visconti. Toegang € 3,50.

Donderdag 14 november 16:30 uur: SOOP-salon met concert van Conservatorium-studenten

Zondag 24 november:14:00 uur: SOOP-cinema. Film van Agnes Varda. Toegang € 3,50.

Donderdag 19 december 17:30 uur: SOOP-salon met concert van Conservatorium-studenten

Zie voor meer informatie over cursussen www.soopnet.nl

Concerten in het Luthermuseum 20 oktober, 10 november en 24 november

 • Zondag 20 oktober 16:45 u Chopin in memoriam met Chopin en Schubert. Alexandra Swigut op fortepiano.

 • Zondag 10 november 16:45 u Muziek van Debussy en Frank Bridge voorr klarinet, cello en piano door Trio Mijnders, Broncano & Milon.

 • Zondag 24 november 16:45 u Schubert’s Winterreise door countertenor Sytze Buwalda.

Kaartverkoop aan de deur of online via www.geelvinck.nl Reguliere prijs € 18. Stadspas of Museumjaarkaart € 15. Het Luthermuseum is gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 570.

Plantage Muidergracht 14: plan opvang 140 ongedocumenteerden

De gemeente Amsterdam wil in het pand Plantage Muidergracht 14 een 24-uursopvang vestigen voor maximaal 140 vreemdelingen zonder geldige papieren. Het gaat om migranten die via een ander land Europa zijn binnengekomen en daarna zijn doorgereisd naar Nederland en volgens het Dublin-akkoord in het land van binnenkomst een asielprocedure hadden moeten volgen. Uitzetting lukt vaak niet. Tot nu toe is voor deze ongedocumenteerden alleen nachtopvang (de bed-, bad- en broodregeling) beschikbaar. De gemeente wil hen nu uit humane overwegingen tijdelijk een stabiele omgeving bieden. Per persoon kunnen zij voor maximaal een half jaar in de opvang terecht. In totaal zal het pand gedurende drie jaar voor dit doel gebruikt worden. In andere delen van de stad komen vergelijkbare opvanglocaties voor nog eens 360 mensen.

Op maandag 23 september heeft de buurt de gelegenheid gehad om in te spreken. Wethouder Groot Wassink deelde mee dat de groep zal bestaan uit ongetrouwde mannen en vrouwen in een verhouding van ongeveer 70 – 30, en dat er 24 uur lang toezicht in en rond het pand aanwezig zal zijn.
Uit de soms zeer emotionele en af en toe ronduit vijandige reacties vanuit de stampvolle zaal bleek dat met name het grote aantal jonge mannen dat in het pand zal worden ondergebracht veel aanwezigen zorgen baart. Veel bewoners zeiden op zich geen probleem te hebben met de opvang van migranten maar wel met de grootschaligheid ervan.in de buurt: “Het is vaak juist kleinschaligheid en een goede man-vrouw verhouding die bepaalt of opvang een succes wordt. Wij willen dat u daar goed naar kijkt.” Groot Wassink gaf toe dat ook hij liever een kleiner aantal migranten in de Plantage Muidergracht had ondergebracht, maar dat hij te weinig andere geschikte locaties heeft kunnen vinden.
Een definitief besluit moet nog worden genomen en toegezegd is dat daarbij de draagkracht van de buurt een belangrijke rol zal spelen. Op dinsdag 1 oktober 20:00 u bespreekt de stadsdeelcommissie Centrum het voorstel van B&W in een openbare vergadering in de Boekmanzaal op het stadhuis.. (https://centrum.notubiz.nl/vergadering/563917/Stadsdeelcommissie%2001-10-2019)

Uitkomsten mini-enquete afvalinzameling Plantage Weesperbuurt

In ons bericht van 21 juni maakten wij melding van de mini-enquete over afvalinzameling die BAC (BewonersAmsterdamCentrum) in de Plantage en Weesperbuurt ging houden over afvalinzameling en recycling van afvalstromen.

Inmiddels is de rapportage van deze enquete beschikbaar. Ut de meer dan zeventig reacties komt naar voren dat er behoefte bestaat aan terugkeer van de chemokar of - in hedendaagse termen - een lokaal recyclepunt. Er blijkt ook uit dat er veel meer voorlichting nodig is over waar batterijen, lampen, kleine elektrische apparaten e.d. kunnen worden ingeleverd. Met Stadswerken zal worden nagegaan welke concrete vervolgstappen en acties kunnen worden gedaan: samen voor een schone buurt

Lees hier het complete enqueteverslag.

Haal een gratis bezem van stadsdeel Centrum om uw straatje schoon te vegen

Stadsdeel Centrum heeft het initiatief van Michel van Wijk uit de Plantagebuurt, ingediend via ‘De Stem van Centrum’, beloond om bezems beschikbaar te stellen aan bewoners en ondernemers om af en toe hun straat te vegen. Het stadsdeel heeft er duizend gekocht..

De actie ging van start op ‘Keep It Clean Day’ 20 september. De eerste reacties zijn positief en het blijkt ook de onderlinge cohesie te verbeteren.

Afhaalpunten in de Plantage-Weesperbuurt: UvA Roeterseiland (receptie gebouw A), Gemeentekantoor Stadstimmertuin 4 en Carré (achteringang).

Afhaalpunten op de Oostelijke Eilanden: Buurthuis De Witte Boei en Oracle-Gebouw (Nieuwe Vaart 5).

Zo lang de voorraad strekt en maximaal 1 bezem per persoon.

Agenda SOOP t/m september 2019

De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 u.

Expositie “JAZZ AAN DE AMSTEL” van Evert van Barneveld en Robert Brandes. Deze tentoonstelling is nog te zien t/m 4 september 2019.

DONDERDAG 29 augustus 17.30 uur: Maandelijkse Buurtborrel i.s.m. PWBV en Vrienden vd Plantage  

DONDERDAG 5 september 16.30 uur: Vernissage EIGEN WERK
Cursisten die bij de SOOP boetseren, tekenen, schilderen, speksteen snijden, fotograferen en gebruik maken van allerlei grafisch technieken tonen deresultaten van het afgelopen seizoen. Muzikale begeleiding: Hein van der Kroon (piano). Deze expositie is nog te bekijken tot en met woensdag 2 oktober 2019.

 VRIJDAG 6 september vanaf 19.30 uur: JAZZ IN DE GELAGHKAMER
onder leiding van Jos Borburg en Evert van Barneveld.

ZONDAG 8 september 14:00-16:00 u: Tour de Chant met Goof Breukel, Coby Spierings, Frans Bloem, Ferry Verschuyl samen met Kees van Zantwijk op piano.

DONDERDAG 12 september 16:30 u: Gitaarrecital door Iason Daskalakis. Iason speelt muziek van Augustin Barrios, Antonio C.Jobim, Tony Muréna, Eric Satie en eigen werk.

DONDERDAG 26 september 16.30 uur: SOOP-UUR. “Lekker Joods”
Buurtgenoot Edith de Leeuw vertelt over de invloed van Joodse immigranten op de Amsterdamse keuken. In samenwerking met de Vrienden van de Plantage.

DONDERDAG 26 september 17.30 uur: Maandelijkse Buurtborrel met Joodse lekkernijen
In samenwerking met de Plantage-Weesperbuurtvereniging en de Vrienden van de Plantage.

ZONDAG 29 september 14:00 u SOOP-Cinema: film van Wim Wenders. Toegang € 3,50.

Zie voor meer informatie over cursussen www.soopnet.nl

Concerten in het Luthermuseum 8 t/m 18 augustus

Als onderdeel van het Fortepiano Festival van het Geelvinck Museum vinden in de Kerkzaal van het Luthermuseum, Nieuwe Keizersgracht 570, de volgende concerten plaats:

 • Donderdag 8 augustus 20:15 u: Marina Rodriguez – fortepiano: Clementi & Friends

 • Vrijdag 9 augustus 20:15 u: Mozart’s Geliefde Piano Concerti, bewerkt door Johann Nepomuk Hummel voor kamer-ensemble

 • Zaterdag 10 augustus 20:15 u: Aurelia Visovan & Dominik Emanuel Wagner: Arpeggione: A Double Bass and Fortepiano Affair

 • Zondag 11 augustus 20:15 u: Wolfgang Brunner – fortepiano: Perspectives from the Mozarteum: Haydn, Mozart & Beethoven

 • Maandag 12 augustus 14:00 u: Areli Cortés Gutiérrez – fortepiano & Rodrigo Lluch – violin: The Salon of Maria Theresia von Paradis (tevens onderdeel van het Grachtenfestival)

 • Donderdag 15 augustus 20:15 u: On the Wings of Song: Unique Songs for Voice, Clarinet and Fortepiano: David Feldman – Countertenor, Gaia

 • Vrijdag 16 augustus 20:15 u: New Frontiers: Contemporary Compositions for Square Piano & Fortepiano from Around the Globe

 • Zaterdag 17 augustus 20:15 u: Hrjove Jugovic – fortepiano: Hidden Soundscapes: Scarlatti, Dussek & Ludwig van Beethoven

 • Zondag 18 augustus 20:15 u: Noam Vazana – sopraan, Alon Sariel – mandoline, Michael Tsalka – fortepiano: Sephardic Dreams: Ladino and Spanish Songs

Bestel hier tickets. Reguliere prijs € 23, met Museumkaart € 19, joneren t/m 28 jaar € 12.

11 augustus 15:00 uur rondleiding voor buurtgenoten in het Luthermuseum in De Wittenberg

Op zondag 11 augustus om 15:00 uur is er speciaal voor buurtgenoten een rondleiding door Geert van Wesemael in het nieuwe Luthermuseum aan de Nieuwe Keizersgracht 570 (v/h De Wittenberg) . 

Het gebouw zelf – met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De erfgoed-collectie bestaat verder uit schilderijen van onder meer Breenbergh en Ruysdael, zilver en authentieke meubelstukken.

Je krijgt korting op de entreeprijs: €5,- in plaats van €7,-

Aanmelden: stuur een mail naar info@luthermuseum.nl

Programma Netwerkbijeenkomst Buurtorganisatie 1018 dinsdag 2 juli 20:00 u Witte Boei

De Netwerkbijeenkomst is bedoeld als ontspannen afsluiting van een seizoen bewonersactiviteiten.

In minder dan een uur geven 17 actieve (bewoners)groepen en instellingen in presentaties van drie minuten aan wat ze doen, welke plannen ze hebben en wat de resultaten en knelpunten zijn. Deze formule hebben we  in voorgaande jaren met succes toegepast. We zorgen er wel voor dat elk jaar andere groepen aan het woord komen. Zo hebben we dit jaar twee directeuren van basisscholen uit 1018 bereid gevonden over de ontwikkeling van hun school en de relatie met de buurt te vertellen. En er worden twee succesvolle grootschalige initiatieven voor zonnepanelen toegelicht.

 De rest van de avond is bedoeld voor informele contacten tijdens de ZOMERBORREL, die zich bij goed weer ook naar het terras van De Witte Boei kan uitstrekken. Stel dan je vragen over de presentaties of leg contact met de gebiedsmakelaars, de politici, de welzijnswerkers en de actieve buurtbewoners.

 P R O G R A M M A

 19:45 uur       Inloop met koffie en thee. We willen graag precies om 20:00 uur beginnen.

 20:00 u          Welkom door voorzitter Peter Kroon
Daarna presentaties van elk drie minuten:

 1.         Bart Uitdenboogaart over het Eilandenoverleg
 2.         Petra Catz over het Plantage Weesperbuurtoverleg
 3.         Marlou Visser over actie Kattenburgerstraat
 4.         Hans Soetekouw over het Plantage Weesperbuurtfeest
 5.         Lex Grundeman  over initiatiefgroep Oostenburg-Noord
 6.         Gerard van der Wel over Stadsdorp Centrum-Oost
7.         Has Cornelisse over het Plukbos Wittenburg
8.         Janny Lok over SOOP 
9.         Jeanine Langbroek over Zon op Kattenburg
10.       Ingrid de Haan (directeur) en Danielle Michels, BOE-school 
11.       Jeroen Verhulst over werkgroep Spoorplannen Eilandenoverleg 
12.       Mieke Hamelink over Plantage Oase
13.       Onk Maas over Schaduwkade
14.       Denise Fehres over Zon op het Dok 
15.       André Agterof over Design Sprint Marineterrein
16.       Bob Soer over bewonerscommissie CERES-blok
17.       Hanneke Meyer, directeur Boekmanschool

 21:00 uur       ZOMERBORREL tot ca. 22:00 uur

 Ca. 22:00 uur Afsluiting

 In verband met de catering en de maximale zaalcapaciteit stellen we het op prijs als je je aanmeldt via info@buurtorganisatie1018.nl

Bestuurscommissie Centrum onderzoekt toegankelijkheid openbare ruimte voor minder validen

Leden van de stadsdeelcommissie Centrum hebben dit voorjaar vier maal door een deel van het centrum gewandeld om te bekijken of de openbare ruimte voldoende toegankelijk is voor minder valide personen. Zij keken met name of een van beide stoepen in een straat over de hele lengte voldoende ruimte boden voor een ongehinderde doorgang voor mensen met een rolstoel of een kinderwagen.
Tijdens de ‘schouwen’ constateerden de wandelaars dat vooral op de stoep geparkeerde fietsen voor problemen zorgen. Maar ook onhandig geplaatste lantaarnpalen en bouwsteigers zitten wandelaars dwars, zo merkten zij onder meer op de Nieuwe Achtergracht.
Na elke schouw presenteren zij hun bevindingen in de vorm van foto’s en een advies aan het dagelijks bestuur van Centrum dat na het zomerreces met een reactie komt.

Initiatiefnemer Diederik Brink nodigt buurtbewoners uit om zich bij de commissie te melden als zij mee willen met een schouw of de commissieleden bepaalde plekken willen laten zien, “want zelf op pad gaan is leuk, maar met bewoners is het nog veel leuker”. (diederikbrink@hotmail.nl)

Mini-enquete BAC over inzameling bijzonder afval zoals klein chemisch afval

Michel van Wijk van Bewoners Amsterdam Centrum (BAC) is, samen met andere buurtbewoners, met de gemeente Amsterdam in overleg om mogelijkheden te onderzoeken voor het wegbrengen van bijzondere soorten afval dicht bij huis. Sinds de chemokar een paar jaar geleden uit het straatbeeld verdween, bestaat die mogelijkheid niet meer. Om bijzonder afval op een verantwoorde manier kwijt te raken kunnen Amsterdammers sinds de sluiting van het afvalpunt langs de Cruquiusweg alleen nog terecht op de Rozenburglaan in Oost en de Struisgasstraat in Noord. Klik hier voor gemeentelijke infomatie over klein chemisch afval. 

Om na te gaan of er behoefte is aan aanvullende inzamelvoorzieningen in de buurt, vraagt BAC uw antwoord op de volgende twee vragen: 

 • Voor welk type afval heeft uw huishouding behoefte aan andere, aanvullende manieren waarop u dit kunt afgeven en laten verwerken?
  Dus anders dan de nu beschikbare vuilniszakken, (ondergrondse) containers voor glas, papier, plastic/PET en herbruikbare kleding.

 • Kunt u, zo specifiek als mogelijk (maar wel kort) aangeven welke zaken of spullen u momenteel niet of moeilijk kwijt kunt?

 De vragen hebben betrekking op 'alle typen' huishoudelijk afval doch niet op grof vuil of bouwafval (container, laten ophalen of afvalpunt). De vragen hebben met name betrekking op zaken die bewoners momenteel bij het 'overige' huishoudelijk afval doen omdat zij er anders geen raad mee weten.

 Lezers van dit bericht kunnen hun reactie sturen naar mbvanwijk@live.nl

Muziek in de Hortus: Jazz at the Plantage en Klassiek in de Kas

Jazz at the Plantage
Iedere zondag in juli en augustuis is de Hortus open tot 19:00 uur live Jazzmuziek op het terras vanaf 16:00 uur. Reguliere Hortus entreeprijzen € 9,75, 65+ en studenten € 5,50

Zondag 7 juli – Bellevilletrio/ Crabfeathers
Zondag 14 juli – DE KLIJN/FITZPATRICK/BARRETT
Zondag 21 juli – THE SAM NEWBOULD TRIO
Zondag 28 juli – Mo van der Does
Zondag 4 augustus – Thijs & Hila
Zondag 11 augustus – William Barrett & Nina Rompa
Zondag 18 augustus – José Soares
Zondag 25 augustus – Bellevilletrio/ Crabfeathers

Klassiek in de kas
Deze zomer brengt de botanische tuin van Amsterdam een nieuwe reeks concerten in de Palmenkas. Tussen eeuwenoude palmen luisteren naar de muziek en ontspannen zoals jij wilt; neem je matje mee, je favoriete kussen of poef en zoek een fijn plekje in de kas voor jouw concert. Kaarten zijn online te koop voor 19,50 / 17,50 (student) via https://www.dehortus.nl/programma/activiteiten/

18 juli 20:00 u Contrabassist James Oesi
25 juli 20:00 u Harpiste Doriene Marselje
21 augustus 20:00 u Pianist Matteo Myderwyk

Luther Museum in De Wittenberg gaat op 22 juni open

Het Luther Museum opent op 22 juni zijn deuren; Het tijdstip van de openingsceremonie is nog niet bekend. Het museum wordt gevestigd in de bestuurskamers, gang en aanpalende kerkzaal van gebouw De Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht 570. Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie. Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde destijds een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen. De tijden veranderen, want nu wonen er expats in short-stay appartementen.

Aan het einde van de 16e eeuw wordt in Amsterdam de Lutherse gemeente gesticht. In de zeventiende eeuw is ongeveer twintig procent van de bevolking Luthers en vele gebouwen herinneren hieraan, zoals de Oude Lutherse Kerk aan het Spui en de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel. De Lutherse kerk en diaconie verzamelden in de loop der geschiedenis belangrijk erfgoed. 

Het gebouw zelf – met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De erfgoed-collectie bestaat verder uit schilderijen van onder meer Breenbergh en Ruysdael, zilver en authentieke meubelstukken.

Het Luther Museum is nog op zoek naar vriendelijke, enthousiaste vrijwilligers. Als het u leuk lijkt om betrokken te zijn als gastheer of gastvrouw, stuur dan een mail naar info@luthermuseum.nl.

Het museum is open van donderdag t/m zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Website: http://www.luthermuseum.nl/

Amsterdam Light Festival 2019-2020 grotendeels in gebied 1018

Van 28 november 2019 t/m 19 januari 2020 wordt de 8e editie van het Amsterdam Light Festival gehouden. Dat is nu nog ver weg. Maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Er komen circa 20 lichtkunstwerken te staan langs de vaar-, fiets- en wandelroute die grotendeels al geselecteerd zijn.

Reden om het nu vast te melden is dat de route dit jaar grotendeels door postcodegebied 1018 voert: van het Oosterdok via Oude Schans, Amstel met lus naar Carré, Nieuwe Keizersgracht, Plantage Muidergracht rond Artis, Entrepotdok, Nieuwe Herengracht via Marineterrein terug naar Oosterdok . Dat zal gedurende 53 dagen een stroom van boten, fietsers en wandelaars met zich meebrengen. De kunstwerken zijn van 17:00 uur tot 23:00 uur verlicht. Ze worden vanaf het water opgebouwd. Ze maken geen geluid en er wordt rekening gehouden met lichthinder voor bewoners.

Alle bewoners aan de route ontvangen nog een informatiebrief. Waarschijnlijk wordt er ook een presentatie met gelegenheid voor vragen gehouden in het Plantage Weesperbuurtoverleg van 2 september, waar dan ook de bewoners van het Entrepotdok welkom zijn.

Meer info op www.amsterdamlightfestival.nl/bewoners. Heeft u vragen, tips of suggesties? Neem dan contact op via  bewoners@amsterdamlightfestival.com.

Brenda Hey stelt zich voor, de nieuwe groene opbouwwerkster voor Centrum-Oost

Ik ben Brenda Heij en sinds afgelopen maart ben ik opbouwwerker Groen bij DOCK.

Het groener maken van de buurt heeft natuurlijk vele voordelen voor mens, dier, plant en klimaat. Mijn rol als opbouwwerker is ondersteunend en activerend, ik gebruik groen als middel om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.  

De sociale impact van meer groen in de buurt kan heel groot zijn. Ik probeer mensen te bereiken die ‘iets met groen’ willen, maar niet precies weten hoe te beginnen of wat er mogelijk is. Hierbij heb ik als buurtwerker een verbindende rol. Ook kan ik ondersteuning bieden in het opzetten van diverse groeninitiatieven, zelfbeheer projecten of buurttuintjes. Op het gebied van openbaar groen wordt door de gemeente veel gefaciliteerd en ook gesubsidieerd, maar nog veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte. Hierbij wil ik helpen door de drempel te verlagen voor buurtbewoners om met groen te starten. Zo gaan we bijvoorbeeld vanuit de Witte Boei tuingereedschap uitlenen. Daarnaast ben ik naar het voorbeeld uit de Jordaan ook bezig met de ontwikkeling van een Groenploeg op de Oostelijke Eilanden, bestaande uit een team van vrijwilligers die zich inzetten voor tuinklusjes bij mensen die dit niet meer zelf kunnen.

Wil jij ook een (groen) steentje bijdragen aan de buurt? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Brenda Heij, opbouwwerker Groen DOCK Amsterdam Centrum-Oost via bheij@dock.nl

Agenda SOOP t/m augustus 2019

De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 u.

Maand mei t/m 5 juni Expositie ‘Poezie in Verf’ van beeldend kunstenaar Ben Vollers in de Gelaghkamer en de garderobe.
donderdag 23 mei 17:30 uur: buurtborrel in samenwerking met de Plantage-Weesperbuurtvereniging en de Vrienden van de Plantage.
donderdag 6 juni 16.30 uur: feestelijke opening van de expositie ‘Imaginaire Landschappen van beeldend kunstenaar en zangeres Naqiba Bergefurt.
donderdag 27 juni 17:30 uur: buurtborrel in samenwerking met de Plantage-Weesperbuurtvereniging en de Vrienden van de Plantage.
Wegens verbouwing is de SOOP drie weken gesloten van maandag 22 juli t/m vrijdag 9 augustus. Maandag 12 augustus is de SOOP weer open.
Voor het overige is de SOOP  tijdens de maanden juli en augustus (op werkdagen) open.
Maar: De zomercursussen worden gegeven van maandag 1 juli t/m vrijdag 19 juli en van maandag 12 augustus t/m vrijdag 30 augustus. (tussendoor verbouwing van de SOOP).

Zie voor meer informatie over cursussen www.soopnet.nl

Hoopvolle perspectieven na werkatelier herinrichting Plantage Middenlaan 16 april

Op 16 april vond het werkatelier plaats over de herinrichting van de Plantage Middenlaan, georganiseerd door de gemeente om buurtbewoners in de gelegenheid te stellen om mee te denken over alternatieven voor de herinrichting. Het gaat daarbij met name over het kruispunt Plantage Middenlaan-Plantage Kerklaan, waa rbredere, toegankelijke tramhaltes moeten komen. Bewoners en bewonersgroepen uit de Plantage oefenen al jaren scherpe kritiek uit op de gemeentelijke voorstellen, met name vanwege de invoering van eenrichtingverkeer voor auto’s op de Plantage Middenlaan. Dat levert veel extra verkeer op voor Plantage Kerklaan en Plantage Doklaan. De Fietsersbond is ontevreden omdat de situatie voor de fietsers verslechtert. Fietsers moeten samen met de auto op een veel te smalle rijweg rijden, terwijl er nu vrijliggende fietspaden zijn. Zie voor meer informatie het dossier Plantage Middenlaan op onze website.

Een tiental buurtbewoners en een vertegenwoordiger van de Fietsersbond Amsterdam namen deel aan het werkatelier. Vooraf waren de bewoners in de gelegenheid gesteld om alternatieven aan te dragen voor de ligging van de tramhaltes. Die alternatieven waren door de ambtenaren uitgewerkt; ze werden een voor een besproken. De meest alternatieven gaan uit van meerijden van de auto’s op de trambaan en allemaal gaan ze uit van tweerichtingverkeer voor auto’s. Een voorstel dat goed scoorde was een strengelhalte zoals in de Czaar Peterstraat. Andere voorstellen betroffen het laten verspringen van de haltes, bijvoorbeeld beide voor de kruising of nog verder uit elkaar.

Aan het eind kwam de samenhang met het Programma Autoluw ter sprake. Dit kan grote invloed hebben op de afweging van alternatieven, bijvoorbeeld als de Anne Frankstraat voor autoverkeer wordt afgesloten, wat serieus wordt overwogen. Over dit programma wordt pas aan in het najaar iets beslist. Ook worstelt de gemeente met het probleem dat onverwacht heel veel extra geld nodig is voor herstel van kades en bruggen. Allemaal factoren die er waarschijnlijk toe leiden dat er voorlopig niets gebeurt. En dat vonden veel bewoners een prettig vooruitzicht.

Raad van State verwerpt bezwaren omwonenden tegen nieuwbouw Sint Jacob

Het hoger beroep van de omwonenden van het voormalig verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan tegen de voorgenomen nieuwbouw is op 27 februari door de Raad van State op alle onderdelen ongegrond verklaard.

Met deze uitspraak is een einde gekomen aan een lange juridische strijd tegen het ontwerp dat volgens de omwonenden in meerdere opzichten tekort schiet. Hun voornaamste bezwaar betreft het massieve ontwerp dat volgens hen hevig zal detoneren in een omgeving die juist wordt gekenmerkt door lichte en speelse architectuur. Volgens de omwonenden schrijven de gemeentelijke welstandregels een dergelijke speelse vorm van architectuur in de Plantage ook voor, maar de Raad van State liet zich door dit argument niet overtuigen en stelt dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Ook het feit dat de gemeente verschillende afwijkingen van het bestemmingsplan heeft toegestaan vindt de Raad van State niet bezwaarlijk. Volgens de omwonenden is dit standpunt van de gemeente niet deugdelijk onderbouwd, maar de Raad vindt de afwijkingen te gering om op basis daarvan het ontwerp af te wijzen. Tenslotte wijst de Raad ook het bezwaar van omwonenden tegen de parkeergarage met uitgang aan de drukke Plantage Muidergracht van de hand. Volgens haar heeft de gemeente voldoende gemotiveerd waarom de uitgang op deze plek wenselijk en mogelijk is.

Als gevolg van deze uitspraak kan de bouw nu volgens planning doorgaan. De afgelopen maanden is wel al een deel van het huidige gebouw gesloopt, maar met de nieuwbouw moest nog gewacht worden op de uitspraak.

Lees hier de complete uitspraak van de Raad van State.