Hermitage

Feestweek Hermitage 10 jaar

 • Dinsdag 16 juni crash course Kunstgeschiedenis.

 • Woensdag 19 juni gratis appeltaart voor bezoekers.
  Woensdag 10 uur ontvangst met appeltaart en champagne van stellen die tiien jaar getrouwd zijn in 2019. Ze krijgen een rondleiding langs de schatkamer en loten mee voor vliegtickets naar Sint Petersburg. Klik hier voor details.

 • Rondleiding achter de schermen op donderdag 20 en vrijdag 21 juni 11:00, 13:00 en 15:00 uur.

 • Zaterdag 22 juni 11:00 uur instaprondleiding De schatkamer.

 • Zaterdag 16-18 uur Jazz at the Plantage met zomerse cocktails. Gratis toegang.

Voor de meeste onderdelen is aanmelding noodzakelijk. Raadpleeg https://hermitage.nl/nl/activiteiten/programmering/ voor aanmelding en tickets.

Zomerfestival Jazz at the Plantage elk weekend in Hortus en Hermitage

De Hermitage AmsterdamHortus Botanicus Amsterdam en het Conservatorium van Amsterdam bundelen hun krachten voor het jaarlijkse zomerfestival elk weekend in juli en augustus: 'Jazz at the Plantage'  met jonge musici van het Conservatorium. Zaterdags van 16:00 - 19:00 uur in de Hermitage (gratis) en zondags van 16:30 - 19:00 uur in de Hortus (€ 9,50/€ 5,50).

Buurt maakt bezwaar tegen omgevingsvergunning Namenmonument en kap 25 bomen

De Plantage Weesperbuurtvereniging, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat, de Stichting de Groene Plantage, de Stichting tussen Amstel en Artis en een aantal omwonenden maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het Namenmonument en tegen de kapvergunning voor 25 bomen. Op 7 februari 2018 hebben zij hun bezwaar ingediend en op 14 maart zijn daarvoor de gronden aangevoerd met een groot aantal bijlagen. 

De bezwaarmakers verklaren nadrukkelijk niet tegen het Namenmonument te zijn, maar wel tegen deze plek. Zij voelen zich overvallen door de wijze van besluitvorming en door de vormgeving van het gedenkteken voor deze locatie. Er is geen enkele vorm van inspraak geweest, terwijl het vergunde ontwerp door zijn omvang en vormgeving enorme impact heeft op de omgeving en de facto schaarse openbare ruimte onttrekt. Juist bij een gedenkteken, dat zoveel mensen aangaat en dat zoveel emotie oproept, is een mooie locatie en zorgvuldigheid van de besluitvorming volgens hen van eminent belang. Een zorgvuldige beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid heeft echter niet plaats gevonden en de gemeenteraad heeft de locatiekeuze gemaakt zonder kennis van het ontwerp en zonder kennis te hebben genomen van de resultaten van de inspraak van de burgers. Nadat de contouren van het ontwerp beetje voor beetje duidelijk werden, is Iedere poging vanuit de buurt om deze problematiek bespreekbaar te maken genegeerd en zonder reactie gebleven. Meer dan 1500 personen en instellingen maken bezwaar tegen de opoffering van deze groenstrook. Lees alle documenten hier in het dossier over het Namenmonument op deze website, onder 'Documenten'.

In ons bericht van 30 november 2017 berichtten wij over de kunstenaars die voorstellen om het Namenmonument te situeren in een ruimte onder het Mr. Visserplein.  Zij presenteren hun voorstel op dinsdag 27 maart 20:00 uur in het Pintohuis, St. Antoniesbreestraat 69. Hun voorstel; komt in het kort op het volgende neer:
Onder het Mr.Visserplein ligt een groot ondergronds gebied van ±1500-2000 vierkante meter. De twee koperkleurige daken die dit gebied afschermen worden verwijderd. Aan weerskanten van de trambaan die het Mr.Visserplein doorkruist worden twee 'wanden van water’ geplaatst die ± 8-10 meter boven het maaiveld uitsteken en waartussen de tram rijdt. Deze wanden lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en verbinden de bovengrondse en ondergrondse ruimte met elkaar. Op het lager gelegen niveau is plaatst voor de stenen met de namen van de Holocaustslachtoffers waardoor een waardige en rustige herdenking mogelijk is.

Decembernummer Buurtkrant 1018

Het decembernummer van Buurtkrant 1018 is verschenen, met daarin onder meer:

Klik op de afbeelding voor het complete nummer

Klik op de afbeelding voor het complete nummer

 • Tentoonstelling 'Naar de boeren!' over hongerevacués in het Verzetsmuseum
 • Architect G.B. Salm, vormgever van de Plantage
 • De Czaar Peterstraat bruist weer!
 • In de SOOP is altijd wat te doen
 • Wat doet Burennetwerk?
 • Repair Café in de Witte Boei
 • Regels voor vakantieverhuur, short Stay en Bed & Breakfast
 • Karel Warmenhoven, het gezicht van 1018