Werkzaamheden Rhijnspoorgebouw starten 9 maart

Op 19 februari heeft een bewonersavond plaatsgevonden over de volgende uitbreiding van de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam: het Rhijnspoorgebouw op de hoek Wibautstraat - Mauritskade naast het Theo Thijssenhuis, op de plek van het oude rioolgemaal.

De bouw zelf start eind 2015 en zal begin 2018 zijn afgerond. Damwanden en heipalen worden gedrukt in plaats van geheid om de overlast te beperken.

De gemeente begint al op 9 maart a.s. met voorbereidende werkzaamheden:

  • Gedurende 7 weken wordt een rijstrook op de Mauritskade afgesloten
  • Vanaf medio mei wordt de oprit naar de Wibautstraat vanaf de Mauritskade volledig afgesloten
  • Het parkeerterrein wordt opgeheven; vergunninghouders kunnen parkeren in de Kohnstammgarage
  • Verkeer -ook fietsverkeer - wordt met borden omgeleid.

De HvA zal 3 tot 4 keer per jaar bewonersavonden organiseren en de buurt tijdig informeren. Zie voor actuele informatie www.hva.nl/amstelcampus