Bewoners vragen aandacht voor drugsoverlast op Lepelkruisplein

Onderdoorgang Lepelkruisplein naar Nieuwe Prinsengracht naast nr. 44. Foto Rob Brouwer

Onderdoorgang Lepelkruisplein naar Nieuwe Prinsengracht naast nr. 44. Foto Rob Brouwer

In de onderdoorgang van de Nieuwe Prinsengracht naar het Lepelkruisplein zal worden gezorgd voor voldoende verlichting. Ook zal worden onderzocht of de toegang tot het plein met een hek kan worden afgesloten. Die toezegging deden ambtenaren van de gemeente woensdag 12 oktober aan een delegatie van buurtbewoners.

Het bezoek van de ambtenaren was een gevolg van de overlast op het Lepelkruisplein door junks en drugsdealers. Omdat die overlast de laatste maanden sterk toeneemt, hadden de buurtbewoners het wijkteam uitgenodigd voor een ‘schouw’ op het plein. De bewoners maakten de delegatie van twee ambtenaren en de wijkagent duidelijk dat de vrije onderdoorgang naar de Nieuwe Prinsengracht een van de hoofdoorzaken is van de overlast. Dankzij die ontsnappingsmogelijkheid is het voor de politie vrijwel ondoenlijk om overlastplegers op heterdaad te betrappen.

De bewoners maakten van de gelegenheid gebruik om de ambtenaren ook te wijzen op andere vormen van verloedering in de onoverzichtelijke uithoeken van het plein. Met name de uitwerpselen van de talloze honden die er worden uitgelaten, storen de bewoners, maar ook junks en zelfs de ‘nette’ bezoekers van Carré, die er ’s avonds hun auto parkeren, zien er geen been in om voor het instappen in een donkere hoek hun behoefte te doen.

Hoewel de ambtelijke delegatie aangaf dat de mogelijkheden van de gemeente beperkt zijn, kregen de bewoners toch een aantal toezeggingen. Behalve voor voldoende verlichting gaat de gemeente er ook voor zorgen dat de stadsreiniging het plein vaker komt schoonmaken. Met de bewoner van het pand boven de onderdoorgang zal worden overlegd over het verwijderen van graffiti, terwijl zal worden onderzocht of in de onderdoorgang een hek kan worden aangebracht.

De wijkagent adviseerde de bewoners om, hoe moedeloos zij er ook van mogen worden, elk geval van overlast bij de politie te melden. Ook al kan op het moment zelf misschien weinig met zo’n melding worden gedaan, voor een effectief handhavingsbeleid is de vorming van een dossier over de problemen op het plein van groot belang, aldus de wijkagent.