Plantage Weesperbuurt wil af van sluipverkeer

Terugdringen van het autoverkeer door het handhaven van goed openbaar vervoer en het herinrichten en vergroenen van doorgaande straten; een sterke nadruk op de woonfunctie door het tegengaan van short stay; en last but not least geen of uitsluitend elektrische HopOnHopOff (HoHo) bussen. Dit zijn de voornaamste speerpunten van het Plantage Weesperoverleg (PWO) voor het Gebiedsplan 2017 van stadsdeel Centrum.

In een filosofisch getint document met als titel ‘Van Bouwstenen tot Bouwplan’ legt het PWO vooral veel nadruk op de kwetsbaarheid van de Plantage Weesperbuurt. Door de nabijheid van het toeristische stadscentrum en de aanwezigheid van tal van attracties, zoals Artis en een aantal musea, ontvangt de buurt steeds meer toeristen. Op zich is dat geen probleem, maar de overlast moet wel binnen de perken blijven, vindt het PWO. Vooral de HoHobus is voor veel bewoners een bron van ergernis. Eigenlijk zou die vervuilende bus helemaal uit de buurt moeten verdwijnen, maar als dat onhaalbaar is, zou het stadsdeel in ieder geval op korte termijn moeten streven naar een elektrisch alternatief.

In ‘Van Bouwstenen tot Bouwplan’ speelt het verkeer sowieso een centrale rol. Naast het toenemend aantal bussen zorgen ook de grote hoeveelheden vaak slordig geparkeerde fietsen van studenten voor overlast in de Plantage Weesperbuurt. Het PWO pleit daarom voor het handhaven of uitbreiden van goed openbaar vervoer in de buurt om zo de overlast terug te dringen.
Die overlast wordt ook steeds meer veroorzaakt door sluipverkeer. Om dat te ontmoedigen pleit het document voor de herinrichting en vergroening van nu nog ‘doorgaande’ straten zoals de Anne Frankstraat, de Plantage Parklaan, de Plantage Middenlaan, de Plantage Kerklaan en de Roetersstraat. Het karakter van de Plantage als groene woonbuurt moet koste wat kost gehandhaafd blijven.

Een bedreiging van de woonfunctie vormt het snel groeiende aantal short stay- en hotelvoorzieningen in de buurt. Gelukkig erkent de gemeente dat zelf ook, constateert het PWO. ‘Terecht heeft de gemeente bij de besluitvorming rond De Wittenberg aangevoerd, dat het quotum short-stay in Centrum-Oost wel bereikt is.’ Dat beleid moet voortgezet worden en liefst ook voor hotels gaan gelden, aldus het advies aan het stadsdeel, dat besluit met de waarschuwing om in de Plantage Weesperbuurt niet, zoals de Griekse domoor Epimetheus ooit deed, de Doos van Pandora te openen. ‘Dan zou er na alle ontsnapte ellende een zielig hoopje ‘buurt’ achter kunnen blijven.’

Lees hier het hele document 'Van Bouwstenen tot Bouwplan'