Fietsstraat Sarphatistraat tussen Weesperplein en Alexanderplein

Op dit moment wordt de Sarphatistraat tussen Weesperplein en Alexanderplein getransformeerd tot Fietsstraat. Dit houdt is dat de fietsstroken die twee jaar geleden zijn aangebracht worden verwijderd en dat er over de volle breedte nieuw rood asfalt komt tussen de parkeerplaatsen en de trambaan. Een Fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute, maar waar wel auto's zijn toegestaan. Het heeft geen wettelijke status. Er komen borden 'Fietsstraat' en '30 km' en er komen aan weerskanten zes sinusvormige verkeersdrempels. De trambaan (met taxi's) blijft 50 km/u. Deze Fietsstraat is een experiment in het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit dat over een half jaar geevalueerd zal worden d.m.v. metingen en enquetes. Het kan leiden tot veel meer van dergelijke fietsstraten op de Binnenring en elders.

Het project is zonder enige vorm van inspraak tot stand gekomen onder regie van de centrale stad. Tot ongenoegen van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum is die er op geen enkele manier bij betrokken. Zowel de Fietsersbond als bewoners van het Sarphatiblok hebben bezwaar gemaakt bij de gemeenteraadscommissie Verkeer. Tevergeefs.

De Fietsersbond is erop tegen om goed functionerende fietsvoorzieningen plaats te laten maken voor een fietsstraat. Dat is in de Sarphatistraat het geval. Hier wordt €633.000 uitgegeven aan een verslechtering. De fietsstraat is 80 cm smaller dan de huidige rijbaan + fietsstrook samen. Zelfs als auto’s zich houden aan de maximumsnelheid van 30 km/u is dat nog altijd een stuk sneller dan de fietsers. Ze zullen dus willen inhalen. Dan rijden ze dicht langs de fietsers. Als ze achter de fietsers blijven rijden, zullen de fietsers dat niet prettig vinden; ze voelen zich dan opgejaagd. Het ontbreken van een ‘eigen’ strook voor de fietsers is dus geen vooruitgang.
Aan twee voorwaarden voor een Fietsstraat wordt niet voldaan: niet meer dan 2500 motorvoertuigen per etmaal en er mag geen sprake zijn van sluipverkeer. In het deel van de Sarphatistraat van Roetersstraat naar Weesperplein rijden 5000 motorvoertuigen per etmaal, voornamelijk sluipverkeer uit de IJtunnel.