Conflict over toekomst voormalig atelier Hildo Krop aan de Plantage Muidergracht

In een brief aan kopstukken uit de Amsterdamse politiek vraagt Stichting Onze Plantage om duidelijkheid over de naar vriendjespolitiek en corruptie neigende gang van zaken rond het voormalige atelier van Hildo Krop aan de Plantage Muidergracht 105.

Aanleiding voor de brief is een al lange tijd slepend conflict over de toekomst van het terrein aan de Plantage Muidergracht, waar beeldhouwer Hildo Krop lange tijd zijn atelier had. Na de dood van Krop verpachtte de gemeente Amsterdam het terrein in 2010 aan projectontwikkelaar Van Rossum. Dat gebeurde volgens de briefschrijvers echter voor een veel te lage prijs. Bovendien trad de gemeente volgens hen niet adequaat op toen de nieuwe eigenaar besloot tot sloop van het atelier, ondanks dat dit in een eerder gemeentelijk beleidsstuk was bestempeld tot een gebouw van groot cultuurhistorisch belang.

In de op 24 juni verstuurde brief wijst Stichting Onze Plantage - die eerder al haar onvrede had geuit door middel van een ingezonden stuk in Het Parool - op tal van andere onregelmatigheden in de gevolgde procedure. ‘In dit hele proces is de gemeente nadrukkelijk in gebreke gebleven’ stellen de briefschrijvers. ‘Men handhaaft niet, laat de projectontwikkelaar onherstelbare schade aanbrengen en doet er desgevraagd het zwijgen toe.’ Zij vragen de leden van de Amsterdamse gemeenteraad en van de Bestuurscommissie Centrum aan wie de brief gericht is, om ervoor te zorgen dat de gemeente op zijn minst antwoord geeft op de talloze vragen rondom de gang van zaken. Lees hier de brief van 24 juni en het Parool-stuk van enkele weken geleden.