17 januari 11:30 - 12:30 u eerste Buurtoverleg in De Witte Boei (komt in plaats van Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden)

Het Eilandenoverleg gaat eens per twee maanden, tussen twee Eilandenoverleggen in, overdag een ‘Buurtoverleg’ van een uur houden, te beginnen op dinsdag 17 januari 11:30 - 12:30 uur in De Witte Boei. Het wekelijkse Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden en Kadijken komt te vervallen.

Het eerste Buurtoverleg zal speciale aandacht besteden aan het Bomenonderzoek Czaar Peterstraat en de voorbereiding van de besluitvorming over de uitwerking van de Eilandenboulevard in de Bestuurscommissie. Lees hier de complete agenda.

Het Eilandenoverleg wil het Buurtoverleg gebruiken voor signaleringen (met open inloop voor buurtbewoners) wat er speelt in de buurt en bewaken van lopende zaken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk actieve leden van het Eilandenoverleg deelnemen en hopelijk anderen die ’s avonds niet kunnen komen.
Data komend halfjaar: 17 januari, 14 maart, 9 mei en 4 juli, steeds 11:30 – 12:30 u.
De eindtijd sluit aan op de Buurtsoep in De Witte Boei.

Daarnaast kunnen buurtbewoners met vragen en signalen terecht bij eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl en in het tweemaandelijkse Eilandenoverleg (agendapunt: Wat speelt er in de buurt?)