Gemeente gaat onderzoek doen naar autoverkeer Amstel Oostzijde

Amstel Oostzijde knip Nieuwe Keizersgracht.JPG

Voordat een definitief besluit valt over het afsluiten voor auto’s van de Amstel oostzijde op de brug over de Nieuwe Keizergracht, gaat de gemeente Amsterdam het effect onderzoeken van die maatregel. De bewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de afsluiting, hebben met dit plan ingestemd.

Deze zomer maakte de gemeente bekend een uitneembare paal te gaan plaatsen op de brug over de Nieuwe Keizersgracht. Doel van deze maatregel was om het sluipverkeer – vooral van taxi’s – langs de Amstel tegen te gaan. Volgens de gemeente zal zo’n maatregel ervoor zorgen dat auto’s die vanaf de Sarphatistraat het Muntplein willen bereiken, voortaan voor de Weesperstraat zullen kiezen. De bewoners vrezen echter dat zij de voorkeur aan de Amstel zullen blijven geven om ter hoogte van de uitneembare paal rechtsaf te slaan. Dat gaat volgens hen niet alleen leiden tot veel meer drukte op de smalle Nieuwe Keizersgracht, maar ook tot een onveilige situatie voor fietsers langs de Amstel en voor auto’s op de hoek van de Weesperstraat.

Omdat een aantal buurtbewoners bezwaar maakte tegen de aangekondigde maatregel, werd die door de gemeente opgeschort in afwachting van overleg met de bewoners. Dat overleg heeft er nu toe geleid dat de gemeente dit najaar gaat onderzoeken welk effect het afsluiten van de Amstel zal hebben op de door automobilisten gekozen route. Op korte termijn zal meetapparatuur worden geïnstalleerd om te bepalen hoeveel auto’s op dit moment voor de route langs de Amstel kiezen. Enkele weken nadat de uitneembare paal geplaatst is, zal een vergelijkbare meting worden uitgevoerd. Die moet uitwijzen of het pessimistische scenario van de bewoners is uitgekomen of dat de gemeente het met haar optimistische visie bij het rechte eind had.