Monument Joodse Erkentelijkheid naar Overloopplantsoen. Info-avond 14 november 19:00 u

Overloopplantsoen Monument.JPG

De gemeente Amsterdam wil het Monument van Joodse Erkentelijkheid verplaatsen naar de ingang van het Overloopplantsoen schuin achter de Hortus. Het monument staat nu op de groenstrook langs de Weesperstraat ter hoogte van de Hoftuin, maar het moet daar plaats maken voor het Holocaust Namenmonument van Daniel Liebeskind.

De aanwezigheid van het Monument van Joodse Erkentelijkheid vormde aanvankelijk een struikelblok voor de oprichting van het Holocaust Namenmonument, omdat de nabestaanden van beeldhouwer Jobs Wertheim bezwaar maakten tegen de verplaatsing ervan. In overleg met de nabestaanden is nu een alternatieve locatie gevonden naast de ingang van het Overloopplantsoen, daar waar de Plantage Kerklaan en het Hortusplantsoen elkaar kruisen.

Het is niet de eerste keer dat het monument zal worden verplaatst. Het werd in 1950 onthuld op het Weesperplein en aan de stad aangeboden door een comité van Joodse overlevers van de Tweede Wereldoorlog als dank voor de Amsterdammers die de Joodse bevolking tijdens de oorlog hadden geholpen. In de jaren zeventig moest het monument plaats maken voor de aanleg van de metro en kreeg het zijn huidige plek.

Om de bewoners over de gang van zaken te informeren vindt op dinsdag 14 november om 19.00 uur in de Hoftuin, Nieuwe Herengracht 18, een inloopavond plaats. De gemeente laat nadrukkelijk weten dat er op die avond geen plenair overleg zal plaats vinden. Wel zal duidelijk worden gemaakt hoe de verdere procedure zal verlopen.