Bewoners corrigeren foute tellingen gemeente bij evaluatie knip Amstel-oostzijde

Amstel Oostzijde knip Nieuwe Keizersgracht.JPG

In ons nieuwsbericht van 5 oktober meldden wij dat de gemeente de knip met paaltjes voor autoverkeer in de Amstel-oostzijde bij de brug over de Nieuwe Keizersgracht aan de hand van verkeerstellingen zou evalueren. Op grond daarvan zou overleg met de bewoners volgen over het definitief maken van de knip. De bewoners van de Nieuwe Keizersgracht vreesden namelijk extra overlast van sluipverkeer en hadden bezwaar gemaakt tegen de knip en het achterwege laten van inspraak. De bewoners zijn uiteindelijk met het voorstelvan een tijdeliijke knip en evaluatie akkoord gegaan.

Na het plaatsen van de knip zagen de bewoners dat de verkeersintensiteit op de Amstel Oostzijde en Nieuwe Keizersgracht vooral in de middag en vroege avond ongewenst groot bleef. Zij hebben daarom enkele dagen nauwkeurige metingen gedaan met camerabewaking. De beelden werden bekeken en de voorbijrazende auto's werden met vrijwilligers geturfd. De resultaten bevestigden hun indruk dat de overlast na  de knip aanzienlijk was toegenomen.

De tellingen van de gemeente gaven een geheel ander beeld.
Op 1 december was er een overleg hierover van de bewoners met de gemeente. Er werd geen verklaring gegeven voor de verschillen tussen de gemeentelijke tellingen en die van de bewoners.
Na de vergadering stuurde de gemeente een e-mailbericht dat er een structurele fout zat in de getallen die de gemeente aangeleverd had gekregen. Op 8 december ontvingen de bewoners de gecorrigeerde meetgegevens van de gemeente. Daaruit komt naar voren dat de knip op de Amstel-oostzijde heeft geleid tot een halvering van de hoeveelheid autoverkeer op de Amstel-oostzijde, maar dat het in de avondspits tussen 15:00 en 19:00 uur druk wordt op de Amstel. Het komt voor dat er op het drukste moment meer dan 125 auto’s per uur over de Amstel rijden. Ongeveer de helft daarvan rijdt over de Nieuwe Keizersgracht richting Weesperstraat.

Inmiddels hebben de bewoners laten weten, gezien de aanhoudende gevaarlijke verkeerssituatie, dat zij hun bezwaar tegen de knip handhaven en wachten op een hoorzitting.De bewoners benadrukken dat de spits, voorheen niet bestaand, nu een enorm probleem is geworden, met name voor fietsende schoolkinderen.
De te korte groenfase op het Weesperplein voor autoverkeer van de Sarphatistraat naar de Weesperstraat is de uitlokkende factor voor het sluipverkeer. Een structurele oplossing is mogelijk met een verlenging van de groenfase in combinatie met een linksafverbod vanaf de Sarphatistraat richting Amstel en een wijziging van het eenrichtingverkeer op de Nieuwe Achtergracht en op de Amstel tussen Sarphatistraat en Nieuwe Achtergracht.

Op 6 december, bij de bespreking van de eindevaluatie Maatregelen omgeving Munt in de Raadscommissie Verkeer,  benoemde wethouder Litjens de huidige overlast op de Nieuwe Keizersgracht als punt van zorg.
Op 20 december staan de Verkeersmaatregelen Omgeving Munt op de agenda van de gemeenteraad.