Penningmeester gezocht voor SOOP

De Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage – Weesperbuurt (SOOP) is een vrijwilligersorganisatie die in haar gebouw in de Nieuwe Kerkstraat 124 lezingen, cursussen, tentoonstellingen en andere activiteiten voor ouderen organiseert. De stichting is op zoek naar een penningmeester die alle voorkomende financiële zaken van de SOOP beheert en coördineert. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het opstellen van de begroting, het maken van een financieel jaarverslag, het betalen van rekeningen en het controleren van de boekhouding. Ook is de penningmeester lid van het bestuur en woont uit dien hoofde de maandelijkse bestuursvergaderingen bij.

Naast ruime financiële ervaring wordt van de nieuwe penningmeester de bereidheid verwacht om zich in te zetten voor de SOOP en zich op de hoogte te stellen van de gang vanzaken binnen de stichting. De werkzaamheden kunnen zowel in het pand van de SOOP als thuis worden verricht. Gerekend moet worden op een werktijd van één tot anderhalve dag per week, op tijdstippen naar keuze. Er geldt een wederzijdse proeftijd van twee à drie maanden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de huidige penningmeester Vera Amende (d.amende@simpc.nl) of bij voorzitter Aaltje Scheffer (ascheffer@hetnet.nl