PlantageMiddenlaan: Buurtoverleg wil wethouder op informatieavond

Plantage Middenlaan tramhaltes.JPG

Bij de presentatie van het definitieve voorstel voor de herinrichting van de Plantage Middenlaan moet volgens het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) ook wethouder Litjens aanwezig zijn. Het PWO vindt dat nodig, omdat de ambtenaren die de plannen tot nu toe met de buurt hebben besproken, niet het mandaat bleken te hebben om inhoudelijk op door de buurt aangedragen alternatieven te reageren.

In de discussie over de toekomstige inrichting van de Plantage Middenlaan staan gemeente en bewoners lijnrecht tegenover elkaar. Waar de gemeente op het gedeelte tussen Plantage Park en Kerklaan eenrichtingsverkeer wil invoeren om de tramhaltes te kunnen verbreden, zijn de bewoners hier mordicus tegen. Zij vrezen een toename van sluipverkeer in de zijstraten en zetten vraagtekens bij de onveiligheid van de huidige tramhaltes. Hoewel de bewoners verschillende alternatieven hebben aangedragen die bredere haltes mogelijk maken, zoals het aanleggen van een strengelspoor, heeft de gemeente eind augustus duidelijk gemaakt te zullen vasthouden aan de keuze voor eenrichtingsverkeer (zie nieuwsbericht van 3 september). Het definitieve voorstel zal in oktober op een informatieavond aan de bewoners worden voorgelegd.

In een op 18 september gehouden vergadering van het PWO pleitten verschillende aanwezigen ervoor om op die avond Pieter Litjens, de voor de herinrichting verantwoordelijkewethouder, uit te nodigen. In de brief waarin dat gebeurt stelt het PWO dat een zinvolle dialoog tussen gemeente en bewoners alleen mogelijk is in aanwezigheid van de bestuurlijk en politiek verantwoordelijk wethouder. In zijn brief wijst het PWO op een aantal tegenstrijdigheden in de argumentatie van de gemeente, waarover men graag met de wethouder in gesprek wil. Op het moment van plaatsen van dit bericht was nog niet bekend wanneer de informatieavond zal plaatsvinden.

Lees hier de brief van het PWO aan wethouder Litjens van 27 september.