Telefoonnummers voor meldingen van jeugdoverlast

Jeugdoverlast Stichting Aanpak.JPG

Op verzoek van bewoners van Kattenburg heeft de gemeente telefoonnummers en emailadressen op een rijtje gezet voor meldingen van jeugdoverlast.

Als u overlast ervaart, is het verstandig dat u dit meldt. Uw melding wordt namelijk geregistreerd en gezien, zodat u hiermee een dossier kunt opbouwen als de overlast aanhoudt. Uw melding wordt altijd in behandeling genomen.

Politie

  • 112 voor spoedeisende inzet

  • 0900 8844 voor niet-spoedeisende inzet of om een afspraak te maken met uw wijkagent. Dit is het nummer van de centrale meldkamer van de Politie regio Amsterdam-Amstelland. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Uw melding wordt geregistreerd, ook als er geen inzet mogelijk is vanwege spoedeisende meldingen die altijd voorrang hebben. Bij aanhoudende meldingen op en rond uw adres zal uw adres op dit nummer voorrang krijgen boven andere niet-spoedeisende meldingen.

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA)

  • 020 4084555 voor directe inzet van straatcoaches bij jeugdoverlast. Dit is het nummer van de meldkamer van SAOA. In stadsdeel Centrum zijn zij bereikbaar van 16.00 tot 23.30 uur.

Meldpunt Zorg- en Woonoverlast (MZWO)

  • 020 2564800 voor langere termijn inzet. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

  • Emailadres MZWO: zorgenwoonoverlast.centrum@amsterdam.nl

  • Emailadres voor jeugdoverlast: jeugdoverlastcentrum@amsterdam.nl

Belangrijk voor huurders: vergeet niet uw klacht te melden bij uw woningeigenaar!

  • Woningcorporatie Rochdale: wijkbeheerder (Jemel): 0636025444

  • Woningcorporatie De Key: wijkbeheerder (Gerry): (020) 621 43 33, gerry.vantwout@dekey.nl