28 november 17:30 - 20:30 uur Inloopinformatieavond over ondergrondse afvalcontainers Oostelijke Eilanden in de Oosterkerk

afvalcontainers.jpg

Op woensdag 28 november 17:30 - 20:30 uur houdt de gemeente in de Oosterkerk een inloopinformatieavond over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in de loop van 2019 op Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt. Open inloop.

De Oostelijke Eilanden zijn het eerste deel van een groter gebied in stadsdeel Centrum dat overstapt op ondergrondse afvalinzameling. Uiteindelijk worden in het gehele postcodegebied 1018, van de Oostelijke Eilanden tot de Amstel, ondergrondse containers geplaatst. Nadat in een buurt containers zijn geplaatst, komen de vaste ophaaldagen te vervallen en worden er geen losse zakken meer ingezameld.

Op de inloopavond worden de geplande locaties van de containers gepresenteerd. Aanwezigen kunnen vragen stellen, hun reactie geven en alternatieve locaties voorstellen.

Op de inloopavond worden alleen de plannen voor de Oostelijke Eilanden en de Czaar Peterbuurt besproken. In de andere gebieden waar ondergrondse containers komen, worden op een later moment aparte inloopavonden georganiseerd.