Verkiezingsprogramma's gemeenteraad doorgelicht door Fietsersbond

Verkiezingsprogrammas Fietsersbond.JPG

De Fietsersbond Amsterdam timmert aan de weg. De bond heeft een fietsvisie voor 2025 uitgebracht 'Amsterdam 2025, stad van de fiets'. Amsterdam moet weer wereldfietsstad worden. Speerpunten:

  • Het fietsnetwerk compleet, met hoge kwaliteit. Realiseren van ontbrekende routes zoals Leidsegracht-Helmerstraat, Dijksgracht Oost-IJburg en de Kostverlorenvaartroute. 
  • Minder wachttijd, meer opstelruimte en meer voorrang bij kruispunten en verkeerslichten
  • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in drukke straten zoals de Jan Evertsenstraat, de Beethovenstraat en de Eerste Oosterparkstraat. De auto is daar te gast.
  • Ruimte voor fietsparkeren boven- en ondergronds. Ook in autoparkeergarages.
  • Alle fietspaden voldoende breed in rood asfalt, en alle wegen binnen de ring 30 km/u. 
  • Alle voertuigen op meer dan twee wielen en gemotoriseerde voertuigen die harder kunnen dan 25 km/u van het fietspad af.

De enige oplossing om meer ruimte voor de fiets (en de voetganger) te maken is minder ruimte voor de auto: parkeerplaatsen op drukke straten opheffen voor fietsstroken en fietsparkeerplekken. Eenrichtingverkeer invoeren en knips voor autoverkeer zoals bij de Munt.
Een herverdeling van verkeersbudgetten naar fietsprojecten  is dringend noodzakelijk. Een ondergrondse garage voor 250 auto’s kost evenveel als wat nu is uitgetrokken voor 2,5 jaar fietsbeleid Zo gaat de schaalsprong in fietsvoorzieningen nooit lukken. Realisatie van de Fietsvisie 2015 vraagt een veelvoud van de bedragen uit het MeerjarenPlan Fiets. En dat structureel, voor de komende 10 jaar.

Lees hier de complete Fietsvisie 2025. Ook heeft de Fietsersbond de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen doorgelicht op belangrijke fietsthema's. Zie afbeelding.