Stadgenoot geeft medewerking aan Buurtinitiatief op Oostenburg

Oostenburg-Noord Werspoorhal Stelplaats 3 24 april.jpg

Drie leden van de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg hebben een aantal initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Stadgenoot staat hier positief tegenover, wat heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak vastgelegd in een intentiebrief van 1 maart 2019 over zeven punten:

  1. Het organiseren van buurtactiviteiten in de Werkspoorhal gedurende tien dagen per jaar. Stadgenoot is bereid daarvoor vijf jaar een financiële bijdrage te leveren;

  2. Een Buurthuiskamer op Oostenburg. Stadgenoot is bereid om ruimte aan te bieden tegeneen voor welzijnsvoorzieningen gebruikelijke huur;

  3. Stadgenoot biedt ondersteuning bij organisatie en communicatie van het project ‘Buurtontmoeting’. Huidige en nieuwe buurtbewoners gaan met elkaar in gesprek tijdens een maaltijd en Impressies/uitkomsten van deze gesprekken worden door kunstenaars verwerkt tot een film- of beeldregistratie. Die kunnen in de Werkspoorhal en/of op andere plekken in de buurt getoond worden;

  4. Omwonenden en toekomstige bewoners betrekken bij de inrichting van het buurtplein bij Rosa en Rita;

  5. Een pilot voor huisvesting in de nieuwbouw van jongeren uit de buurt die een steuntje in de rug kunnen gebruiken;

  6. Stagemogelijkheden en/of werkervaringsplekken zoeken voor jongeren uit de buurt bij ondernemers op Oostenburg;

  7. Oprichting van een organisatie die verantwoordelijk is voor programmering en uitvoering van activiteiten.

Het Buurtinitiatief zoekt buurtgenoten die aan een of meer van deze projecten willen meewerken. E-mail: stelplaats3@gmail.com

Lees hier de complete intentiebrief van Stadgenoot.