Uitkomsten mini-enquete afvalinzameling Plantage Weesperbuurt

KCA.png

In ons bericht van 21 juni maakten wij melding van de mini-enquete over afvalinzameling die BAC (BewonersAmsterdamCentrum) in de Plantage en Weesperbuurt ging houden over afvalinzameling en recycling van afvalstromen.

Inmiddels is de rapportage van deze enquete beschikbaar. Ut de meer dan zeventig reacties komt naar voren dat er behoefte bestaat aan terugkeer van de chemokar of - in hedendaagse termen - een lokaal recyclepunt. Er blijkt ook uit dat er veel meer voorlichting nodig is over waar batterijen, lampen, kleine elektrische apparaten e.d. kunnen worden ingeleverd. Met Stadswerken zal worden nagegaan welke concrete vervolgstappen en acties kunnen worden gedaan: samen voor een schone buurt

Lees hier het complete enqueteverslag.