Wateroverlast Entrepotdok en huurbeleid

Wanneer het flink regent lopen de bergingen van de Entrepotdokwoningen aan de Laagte Kadijk onder water. De Alliantie en Waternet ruziën over de schuldvraag, maar ondertussen gebeurt er niet meer dan dat men komt dweilen. Ook de Sibbelhuisjes van De Key blijken wateroverlast te hebben. 

Van hoog naar laag.

Als bewoners om medische redenen een benedenwoning nodig hebben moeten ze binnen het complex kunnen verhuizen, zonder te worden geconfronteerd met een gigantische huurverhoging.

Het huurbeleid.

Huurders dreigen door de bovengrens van de sociale huur te schieten, o.a. vanwege monumententoeslag. Wat vinden we hiervan en wat kunnen we er tegen doen?

Deze punten zijn voor de Bewonerscommissie Entrepotdok aanleiding om een bewonersoverleg te houden op zaterdag 18 oktober 14:00 uur in café 25Seven, Entrepotdok 64.