Woonbeleid

Let op! Op 1 juli vervalt uw kans op een andere (sociale) huurwoning als u zich niet inschrijft bij Woningnet

Bent u huurder of bent u eigenaar-bewoner van een zelfstandige woning? Dan kunt u nog tot 1 juli 2019 de coulanceregeling bij Woningnet benutten, waarbij uw woonduur als inschrijfduur wordt meegeteld.. Als u al lange tijd in uw woning woont en u staat op 1 juli a.s. niet ingeschreven bij Woningnet, dan heeft u aanzienlijk minder kans om een andere sociale huurwoning te krijgen. Ga dus na of u ingeschreven staat en schrijf u vóór 1 juli in bij Woningnet als het niet zo is. Wie zich pas na 1 juli inschrijft moet helemaal op nul beginnen met het opbouwen van inschrijfduur.

Een lange inschrijfduur geeft bij Woningnet de komende elf jaar een goede kans op een (andere) woning. Tot 1 juli 2019 is het nog mogelijk de woonduur in de huidige woning voor een heel groot deel om te zetten in inschrijfduur. Dat kan later heel goed van pas komen, ook al bent u nu niet van plan om te verhuizen. Dat kan belangrijk worden als u bijvoorbeeld moeite krijgt met trappenlopen of naar een andere buurt wil verhuizen.

Ook is het van belang als u gebruik wilt maken van de verhuisregeling ‘Van Groot naar Beter’ of ‘Van Hoog naar laag’, waarbij ouderen met voorrang kunnen verhuizen, bijvoorbeeld naar de dertig ouderenwoningen die op Oostenburg gebouwd worden.Vooral voor de oudere bewoners van de grote maisonnettes op Kattenburg is dit interessant, want die kunnen dan zelfs € 4000 verhuiskosten meekrijgen. Zie hiervoor ons nieuwsbericht van 8 maart 2019.

De extra inschrijfduur moet wel ergens de komende elf jaar benut worden, want de coulanceregeling geldt tot 1 juli 2030. Daarna geldt weer de inschrijfduur. Dus als iemand zich nu inschrijft met 20 jaar woonduur heeft die persoon 31 jaar inschrijfduur op 1 juni 2030, maar na afloop van de regeling op 1 juli 2030 nog maar 11. Verder is het belangrijk elk jaar de verlengingskosten voor de inschrijving te voldoen, anders vervalt de inschrijving. Gelukkig kan je daar een automatische incasso voor regelen via Woningnet of je eigen bank. Lees hier de voorwaarden van Woningnet. Inschrijving bij Woninnet kost eenmalig € 50. De jaarlijkse verlenging kost € 8.

Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) om voor een sociale huurwoning in aanmerking tee komen is € 38.035, maar de wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 42.436.Het gaat om het inkomen op het moment van verhuizing. Houd er rekenin g mee dat het mogelijk is dat u na pensionering een lager inkomen krijgt. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren. 

U kunt zich digitaal inschrijven via https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Inschrijven#Persoonsgegevens of een inschrijfformulier invullen dat u hier kunt downloaden

Heeft u hulp nodig of meer informatie? Ga dan naar het spreekuur van WOON! Team Centrum in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, op dinsdag 09.00-10.00 uur en woensdag 15.00-17.00 en 19.00-20.00 uur .

Zelfbouwkavels op Oostenburg-Noord binnenkort in de verkoop

Begin 2019 gaan de eerste twee zelfbouwkavels voor CPO-bouwgroepen bij Stadgenoot in de verkoop. Je kunt nu alvast de folder en kavelpresentatie aanvragen via oostenburg.nl/zelfbouw.

Er komen in totaal vijf zelfbouwkavels beschikbaar op Oostenburg. Deze variëren in grootte en zijn geschikt voor ca. 3 tot 16 huishoudens. Kavel F (10 tot 16 woningen) en kavel G (3 tot 8 woningen) gaan als eerste in de verkoop. De selectie- en verkoopprocedure verloopt via een loting én vervolgens een toets op de kwaliteit van de plannen. Alleen CPO-bouwgroepen kunnen zich inschrijven voor de kavels. 

Op basis van de inschrijvingen worden drie groepen geloot die een plan mogen maken en daaruit wordt op kwaliteit geselecteerd.

Een harde voorwaarde is dat op het moment van inschrijving de CPO-bouwgroep uit het minimaal aantal vereiste huishoudens bestaat. Voor kavel F geldt een minimum van 60%, voor de overige kavels, waaronder kavel G is dat 75%.

Er geldt een zelfbewoningsplicht van vijf jaar voor alle bouwgroepleden. De termijn gaat in vanaf het moment dat de kavels geleverd worden.

Inschrijven kost € 150,- per CPO-bouwgroep. Deze kosten zijn niet restitueerbaar. Na de loting wordt per bouwgroep een deelnamefee van ca. 1000 euro gevraagd. Deze kosten worden vergoed indien de bouwgroep niet wordt geselecteerd voor de kavel.

14 november 20:00 u Dokzaal: bijeenkomst over eenzijdig bouwen en verhuren voor starters van Huurdersvereniging Centrum i.s.m. Eilandenoverleg

De Huurdersvereniging Centrum organiseert in samenwerking met het Eilandenoverleg op woensdag 14 november 20:00 uur een bijeenkomst in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8, over de zorgwekkkende ontwikkeling op de woningmarkt in het Centrum en in het bijzonder op de Oostelijke Eilanden:

 • dat de resterende sociale huurwoningen voornamelijk aan starters worden verhuurd met vijfjaarscontracten,

 • dat grote sociale huurwoningen worden verkamerd en voor veel geld aan jonge starters verhuurd worden

 • dat nieuwbouw in de sociale huur uitsluitend plaatsvindt in de vorm van microwoningen, die vooral aan jonge starters verhuurd worden.

Deze ontwikkelingen hebben nadelige gevolgen voor de bevolkingssamenstelling en de sociale cohesie.

Tijdens deze bijeenkomst zal Jeroen Verhulst de notitie van het Eilandeoverleg toelichten over verkamering en de overmaat aan starterswoningen ‘Hoe kinderen verdwijnen van de Oostelijke Eilanden’. Lees hier de notitie.

De bijeenkomst is zowel voor leden als niet-leden van de Huurdersvereniging. Het doel is om druk uit te oefenen op gemeente en corporaties om deze ontwikkeling te keren.

Lees hier de huurbrief van de Huurdersvereniging Centrum met een inleiding op de bijeenkomst van 14 november.

Hoe kinderen verdwijnen van de Oostelijke Eilanden

Het Eilandenoverleg heeft een notitie gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum over de verkamering van grote woningen op de Oostelijke Eilanden en de overmaat aan starterswoningen in de nieuwbouw op Oostenburg en de Kadijken.

Woningcorporatie De Key, de grootste verhuurder op de Oostelijke Eilanden, verhuurt vrijkomende woningen uitsluitend nog aan starters met vijfjaarscontracten. Na vijf jaar moeten ze hun woning verlaten en dan komen er weer nieuwe starters onder de 27 jaar. Grote woningen van vier of meer kamers worden per kamer verhuurd aan jonge starters voor bedragen van meer dan € 400 per kamer. Voor gezinnen met kinderen is dus geen plaats. Ook niet voor ouderen in voor hen geschikte vrijkomende woningen.

In de nieuwbouw op Oostenburg en de Kadijken worden in de sociale huur voor het overgrote deel microwoningen voor starters gebouwd; geen enkele woning die geschikt is voor een gezin. Op Oostenburg komen in totaal 1600 nieuwe woningen, even veel als er nu op Wittenburg en Oostenburg samen staan. Dit dreigt een wijk zonder kinderen te worden.

De overmaat aan steeds wisselende starters is slecht voor de sociale cohesie en met dit beleid zal het aantal kinderen op de Oostelijke Eilanden op den duur sterk teruglopen, wat niet alleen leidt tot een dooie wijk, maar ook tot problemen voor de scholen en kindervoorzieningen. Het beleid van De Key beperkt ook de mogelijkheden voor ouderen om naar een meer geschikte woning te verhuizen in de eigen wijk.

Het Eilandenoverleg vraagt stadsdeel en gemeente om met de corporaties tot nieuwe afspraken te komen om deze ontwikkeling te keren.

Lees hier de complete notitie van het Eilandenoverleg.

Zelfbouwkavels op Oostenburg-Noord

Vanaf najaar 2018 start de verkoop van zelfbouwkavels (koop, eigen grond) voor bouwgroepen op Oostenburg, tussen het INIT-gebouw en de Conradstraat. Er komen vijf kavels beschikbaar variërend in grootte en bestemd voor kleine en middelgrote CPO groepen van 3-14 huishoudens. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De selectie- en verkoopprocedure verloopt via een loting én een toets op de kwaliteit van de bouwplannen.

In het najaar van 2018 maakt de verkoper van de kavels, Oostenburg SGN (een werkmaatschappij van woningcorporatie Stadgenoot) meer bekend over de kavels en de verkoopprocedure. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de  nieuwsbrief.

Coalitieakkoord 2018-2022 is klaar. Nieuw DB stadsdeel Centrum

Op 24 mei hebben GroenLinks, D66, PvdA en SP hun coalitieakkoord gepresenteerd. Titel: "Een nieuwe lente en een nieuw geluid'.
Interessante punten voor postcodegeied 1018: inzet op jongerenwerk, meer zeggenschap voor bewoners over veiligheid in hun buurt, 33 % sociale huur bij nieuwbouw, wanneer in een buurt (= een van de 22 gebieden in Amsterdam) het percentage sociale huur onder de 45 % daalt, dan is liberalisatie van corporatiewoningen in idie buurt niet mogelijk, netwerken in de buurten versterken doo meer ontmoetingsruimten. Amsterdam wordt autoluw. Beleidsstukken krijgen standaard een participatieparagraaf.

Wooncoach adviseert ouderen over langer zelfstandig thuis wonen

Is uw woning geschikt om oud in te worden? Denkt u er wel eens over om uw woning aan te passen óf te verhuizen naar een meer geschikte woning? 

Een wooncoach is een vrijwilliger in uw buurt die werkt onder begeleiding van een !WOON medewerker. Samen met u kijkt de wooncoach graag naar uw wensen en de mogelijkheden.. Heeft u interesse in een bezoek van een wooncoach bij u thuis?
Vraag dan een bezoek van een wooncoach aan bij !WOON via 020 52 30 130 of mail naar wooncoach@wooninfo.nl

De wooncoach in uw buurt kan u adviseren over:

 • Prettig en veilig wonen: advies op maat over hoe u uw woning met aanpassingen veiliger kunt maken
 • WoningNet: advies op maat over uw profiel op WoningNet, en hoe u kunt zoeken naar en reageren op geschikte woningen.
 • Verhuisregelingen:
  De ‘Van Hoog naar Laag’ regeling: u kunt – onder voorwaarden – van een hooggelegen woning naar een benedenwoning, een woning op de eerste etage of een woning met lift verhuizen. Alle woningcorporaties in Amsterdam doen mee aan deze regeling. Zie ook ons eerdere bericht over de mogelijkheden bij De Key
  De ‘Van Groot naar Beter’ regeling: deze regeling is bedoeld voor mensen die groot wonen en liever verhuizen naar een kleinere, passende woning.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Woningbouwplan op werfterrein Koning William, Kadijken

Scheepswerf William (Hoogte Kadijk 145B) houdt ermee op. Ontwikkelaar Hubstudios gaat op het werfterrein een woongebouw op poten neerzetten van vijf verdiepingen. Bootservice Amsterdam realiseert een jachthaven voor kleine bootjes in het water van de Nieuwe Vaart met een werkplaats onder het woongebouw.

Op 12 februari kregen omwonenden de gelegenheid om de plannen te bekijken in het werfgebouw.
Hubstudios, een particuliere ontwikkelaar, gaat 80 sociale huurwoningen ontwikkelen voor starters. Daarvan zijn de meeste heel klein: 26 m2. De huur zal ca. € 650 bedragen. Huursubsidie is mogelijk vanaf 23 jaar. Ze worden aangeboden met een vijfjaarscontract.
Op de vijfde verdieping komen 10 ouderenwoningen die iets groter zijn, maar nog steeds erg klein: 40 m2. Die worden gerealiseerd in de middenhuur, ca. € 850. Ze hebben geen buitenruimte. Alle woningen zijn per lift bereikbaar.
Klik hier voor de plattegronden van het nieuwe werfgebouw
Belangstellenden voor de woningen kunnen zich zes maanden voor oplevering inschrijven.

Bootservice Amsterdam gaat geen boten verhuren, maar uitsluitend vaste ligplaatsen. Verder doen ze alleen onderhoud van de boten en ombouw naar elektrische aandrijving. Eigenaren die gaan varen kunnen hun auto op het terrein parkeren.
Er komt ook fietsparkeerruimte voor 80 fietsen op het terrein.
Bij de ingang komt een voorhuis met dienstwoningen. het ontwerp daavan is nog niet klaar. Er komt geen horeca.

Naar verwachting zullen de plannen medio mei ter visie worden gelegd, waarna belanghebbenden zes weken de gelegenheid hebben om zienswijzen in te dienen.

Op de Kadijken is de bewonersgroep 'Wakkere Kadijkers' actief geworden, die zich met de plannen gaat bezighouden.

Buurtconferentie Plantage-Weesperbuurtvereniging: grote opkomst, levendige discussies

Wij zijn heel goed in het vormen van groepjes die ergens tegen zijn. Maar waar zijn we in deze buurt nu eigenlijk voor? Daar willen wij vanavond achter komen.” Met die woorden gaf spreekstalmeester Anton Arts op maandag 22 januari het startsein voor een door ruim honderd bewoners bezochte buurtconferentie.  

De opzet van de door de Plantage Weesperbuurtvereniging georganiseerde conferentie was even simpel als doeltreffend. Eerst was het de beurt aan de – in hoofdzaak oudere - bezoekers om, verdeeld over zes thematische groepen, te noteren wat hen dwars zit in de buurt en wat daaraan gedaan zou moeten worden. Duidelijk als ergernis nummer één eindigde de toenemende hoeveelheid zwerfafval met als gewenste oplossing onder meer ondergrondse vuilcontainers en grotere afvalbakken die vaker geleegd worden. Ook meer sociale woningbouw en betaalbare woonruimte voor ouderen staan hoog op de prioriteitenlijst van veel bewoners, zo bleek. En dan was er nog de ergernis over de oprukkende horeca op plekken waar tot voor kort kleinschalige winkels voor leefbaarheid in de buurt zorgden.

Na dit levendige begin van de avond was het tijd voor de zes aanwezige politici om aan de hand van vragen uit de zaal op de wensen te reageren. Dat leek een goede kans om hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar zoals wel vaker in dit soort gevallen kreeg de zaal niet echt vat op het panel. Opvallend was hoe vriendelijke de politici voor elkaar waren. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, was van enige vorm van verkiezingsstrijd binnen het panel geen sprake, of het moest het moment zijn waarop Anke Bakker van de Partij voor de Dieren pleitte voor een bouwstop in Amsterdam.

“Al deze heren willen nog meer huizen in een stad die al zo vol is. Dat betekent nog meer voorzieningen en nog meer drukte. Dat kan de stad gewoon niet aan.” Bij deze woorden ontplofte VVD’er Bas van der Sande. “Zullen we dan maar geen kinderen meer nemen, want als die later groot zijn, kunnen ze in de stad zoals die nu is, onmogelijk woonruimte vinden.” Hij werd bijgevallen door Zeeger Ernsting (Groen Links). “Bouwen is nodig en bovendien is het een van de instrumenten om wonen betaalbaar te houden.” En tegen een vragenstelster die klaagde over plannen voor nieuwbouw op een plek waar zich nu volkstuintjes bevinden: “Natuurlijk moeten we zorgvuldig bouwen, maar niet bouwen is in de huidige situatie geen optie.”

Het afvalprobleem was voor CDA’er Jacques Klok een mooie gelegenheid voor een steek onder water. “D66, VVD en SP hebben honderden stadsreinigers aan de straat gezet. Wij vinden dat die mensen weer terug moeten komen en met hen meer afvalbakken, liefst met een chip erin die een signaal geeft als de bak driekwart vol is.” Maar dat lieten de partijen uit het huidige stadsbestuur niet op zich zitten. Mark van der Veer (D66) nodigde alle aanwezigen uit om tijdens bestuursvergaderingen te komen inspreken - ‘Een extra prullenbak is altijd te regelen’ - en de VVD beloofde zelfs 500 extra stadsreinigers aan te zullen stellen.

Het slotakkoord kwam van voorzitter René Mentink van de Vrienden van de Plantage, die een warm pleidooi hield voor continuering van het in zijn voortbestaan bedreigde jaarlijkse Buurtfeest in het Wertheimpark. Ook op deze bijdrage kwam geen duidelijk antwoord, al lieten verschillende politici onder wie Tiers Bakker (SP) merken dat zij het van den zotte zouden vinden als zo’n eenmalig feest op zondagmiddag vanwege iets te harde muziek zou worden verboden. Onder een gul applaus maakte Arts daarna een einde aan de discussie. Het was een mooie avond geweest.

Bericht voor huurders De Key 65+ die willen verhuizen naar een meer geschikte woning

Huurders van De Key van 65 jaar en ouder die in aanmerking komen voor de regeling 'Van hoog naar laag' of - ongeacht leeftijd - voor de regeling 'Van groot naar beter', kunnen zich per brief melden bij De Key als ze op zoek zijn naar een meer geschikte woning binnen stadsdeel Centrum (soms ook daarbuiten). De Key zal dan actief proberen om een geschikte woning aan te bieden als die vrijkomt.

Wie komen in aanmerking voor de regeling 'Van hoog naar laag'? Bewoners van 65 jaar en ouder die op de tweede verdieping of hoger wonen zonder lift. Bewoners van 70 jaar en ouder krijgen de garantie dat zij de aangeboden woning tegen dezelfde huur kunnen huren als de woning die ze achterlaten. Deze laatste regel geldt niet bij oplevering van nieuwe woningen. De voorrangsregeling geldt alleen bij verhuizing binnen het eigen stadsdeel.

Wie komen in aanmerking voor de regeling 'Van groot naar beter'? Huishoudens van maximaal drie personen met een woning met vijf of meer kamers met een oppervlakte van tenminste 70 m2. De huur van de nieuwe woning zal niet hoger zijn dan die van de achtergelaten woning. Voor deze regeling geldt niet de beperking tot het eigen stadsdeel. Een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten kan bij de gemeente Amsterdam worden aangevraagd met het declaratieformulier Van groot naar beter. Dit formulier is te vinden via deze link

Deze informatie kwam naar voren in een gesprek dat de Werkgroep Ouderenhuisvesting Centrum voerde met De Key op 22 januari 2018.
De Key is ook bereid om bewoners van vierkamer maisonnettes op Kattenburg actief aan een andere, kleinere woning te helpen, maar dan geldt niet automatisch het behoud van de oude huur.

Overigens kunt u ook via Woningnet reageren op geschikte woningen van andere corporaties als u van deze regelingen gebruik wilt maken. Geschikte woningen voor 'Van Hoog naar Laag' zijn woningen op de begane grond, eerste verdieping of aan lift. U kunt via Woningnet reageren als u zorgt dat uw etage op Woningnet correct is ingevuld. U krijgt op Woningnet dan ook woningen te zien die anders voor uw inkomen te duur zouden zijn.
Geschikte woningen voor 'Van Groot naar beter' zijn  woningen van maximaal 60 m2, seniorenwoningen of WIBO-woningen. U moet wel tevoren bij uw corporatie een aanvraag hiervoor doen.

Brieven met verzoeken om binnen het woningbezit van De Key gebruik te kunnen maken van deze regelingen  kunnen gericht worden aan:
Woningcorporatie De Key
Postbus 2643
1000 CP AMSTERDAM

Emplacement Dijksgracht woningbouwlocatie?

De Metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, de gemeente Amsterdam en 32 andere gemeenten, hebben locaties aangewezen voor in totaal zo'n 300.000 nieuwe woningen tot 2040. Ze staan op een digitale kaart die sinds 28 september door iedereen te bekijken is. Op de kaart is tot op detailniveau te zien in welke wijk of weiland gebouwd kan worden, om hoeveel woningen het gaat en hoe ver de plannen al zijn gevorderd. Klik hier voor de kaart. Zoom in om de woningbouwlocaties in 1018 te bekijken.

Veel gegevens kloppen niet op die kaart.

Zo wordt het spoorwegemplacement Dijksgracht als mogelijke woningbouwlocatie aangegeven. ProRail heeft ons echter bevestigd dat dat absoluut niet gaat gebeuren. Hier gaat Prorail een ongelijkvloerse kruising aanleggen in het kader van het Programma Hoogfrequent spoor en daarbij komt geen ruimte vrij. Het zou ook geen prettig wonen worden temidden van het spoorlawaai. Wie verzint dit? Toch komen we naar aanleiding van deze kaart de woningbouwlocatie Dijksgracht ook tegen in Het Parool en Nul20, het volkshuisvestingsblad van Amsterdam.

Wat ook niet klopt, is dat op Oostenburg-Noord 940 woningen gebouwd worden. Stadgenoot en Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaren van de grond, hebben dit aantal door hoger, dichter en kleiner bouwen inmiddels opgevoerd tot 1500 woningen

Overmaat aan kleine woningen in nieuwbouw Stadgenoot op Oostenburg-Noord

Er worden op het voormalige Storkterrein op Oostenburg straks 1500 woningen gebouwd. Een hele nieuwe wijk op een schiereiland. De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord en het Eilandenoverleg willen graag dat dit net als de rest van de Oostelijke Eilanden een gemengde wijk wordt. Voor arm en rijk en voor alle soorten huishoudens. Die menging wordt steeds bedreigd.

Vorig jaar heeft het Eilandenoverleg een enorm gevecht moeten leveren om te voorkomen dat het oorspronkelijke percentage van 20 % sociale huur niet teruggebracht zou worden naar 14%. .Dat gevecht is dankzij een aangenomen amendement in de Gemeenteraad gewonnen.

Stadgenoot gaat zelf circa 380 sociale huurwoningen bouwen op Oostenburg. Het Eilandenoverlegis er blij mee dat ze daarvan 30 % als ouderenwoningen willen bouwen. Dat zijn er circa 90. Maar het Eilandenoverlegis er niet blij mee dat alle andere woningen, 70 % van de sociale huur en 290 in totaal gebouwd worden als eenkamerwoningen van 30 m2 en piepkleine tweekamerwoningen van 40 m2 voor ‘nieuwe stedelingen’. Prima dat er ook voor deze groep wordt gebouwd, maar 70% is een overkill. Wat het Eilandenoverleg van het begin af aan gevraagd hebben, is dat er ook voor gezinnen met kinderen in de sociale huursector gebouwd wordt. Een gemengde wijk betekent dat er ook kinderen moeten kunnen wonen. Het kan toch niet zo zijn dat er in een wijk van 1500 woningen geen gezinnen met kinderen komen te wonen en dat er alleen kleine woningen komen.

Er zijn nu nog relatief veel kinderen op de Oostelijke Eilanden, maar in de bestaande bouw loopt dat terug door de verkoop van vrijkomende woningen en verhuur in de vrije sector. Dan komen er voornamelijk een en tweepersoonshuishoudens te wonen. Het aantal kinderen zal dus snel teruglopen, met alle nadelen voor voorzieningen zoals de scholen.

Het Eilandenoverleg vindt dat in de sociale huur op Oostenburg tenminste 80 woningen van tenminste 85 m2 gebouwd zouden moeten worden en in het middensegment van Stadgenoot tenminste 15.

Een andere wens van het Eilandenoverleg is dat niet alleen ouderenwoningen van 50 m2 gebouwd worden. Dat is een minimale maat, alleen geschikt voor alleenwonenden. Er moeten ook driekamerwoningen komen voor tweepersoonshuishoudens.

De Buurtwerkgroep heeft deze bezwaren regelmatig ingebracht in het informeel overleg met Stadgenoot maar loopt daarbij tegen een muur.

Op 8 maart heeft de Buurtwerkgroep deze bezwaren ook ingebracht in de gemeenteraadscommissie Wonen. Lees hier de inspraak. De gemeente is in deze discussie in geen velden of wegen te bekennen. Het Eilandenoverleg is van mening dat de gemeente hierinook een regierol zou moeten hebben. De gemeente heeft altijd het beleid verkondigd dat zij streeft naar gemengde wijken en dat loopt hier gevaar.

Nog plaatsen vrij middenhuurwoningen 55+ Akropolistoren Zeeburgereiland

In de Akropolistoren op het Zeeburgereiland komt een 55+woongemeenschap op humanistische grondslag. Bewoners huren van De Alliantie. De bewoners zijn georganiseerd in een beheercoöperatie en allen lid van de Vereniging Akropolis Amsterdam. Het enthousiasme voor het op deze wijze wonen op een prachtige plek is groot.

Echter: er zijn nog een aantal woningen beschikbaar in het middensegment huur.

In de Akropolistoren zijn in totaal 86 woningen, waarvan 43 in het middenhuursegment. Huren in dit segment van € 900 tot € 972 per maand. Inkomensgrenzen tussen € 38.000 en € 55.000. Zie voor verdere details: http://www.akropolistoren.nl/veel-gestelde-vragen-faq/

De Akropolistoren wordt in juni 2017 opgeleverd voor bewoning. In april houdt de Alliantie voor de kandidaatbewoners een informatiebijeenkomst en een bezichtiging van een aantal woningen. In mei volgt het tekenen van de huurcontracten, in juni de verhuizing.

De toewijzings- en verhuurprocedure is in volle gang. Het is kort dag. Wij raden een ieder die mogelijk interesse heeft aan om snel te reageren.

Aanmelding: http://www.vereniging-akropolis-amsterdam.nl/contactformulieren/ U moet zich aanmelden zowel voor de Vereniging Akropolis Amsterdam als voor de Akropolistoren. U wordt vervolgens uitgenodigd voor de entreeprocedure, waarna u besluit of u in de toren wilt gaan wonen. Waarna uw gegevens worden doorgegeven aan de Alliantie voor de toewijzings- en huurcontractprocedure.

19-hoge nieuwbouw tegenover Sporenboogblok Funen

Projectontwikkelaar Vorm heeft een plan ingedien voor appartementencomplex 'Fibonacci' met 185 woningen, deels in een toren van 62 meter hoog, op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Hier stonden twee huizen met in de tuin kippen, geiten en een pony. De grond is gekocht van NS.

De bewoners van het Sporenboogblok aan de andere kant van het spoor in Het Funenpark maken bij stadsdeel Oost bezwaar tegen het enorme gebouw met zo'n hoge toren. Daarmee verdwijnt hun uitzicht. De bewoners van het nieuwe gebouw kijken zo in hun huiskamers en dakterrassen. Volgens de bewoners voldoet het plan niet aan het stedelijk beleid wat betreft hoogbouwzones. Deze plek staat ook niet in het gemeentelijke structuurplan 'Koers 2025'. Het kan parkeeroverlast opleveren en de bewoners zijn bang voor het klankkasteffect dat het spoorweglawaai zal verergeren.

De woningen worden heel klein: 25 tot 50 m2, te koop voor € 300.00 - € 600.000 en te huur voor € 710 - € 971 per maand. De buurt vreest dat het daardoor een duiventil gaat worden waar niemand lang blijft wonen. Dat is slecht voor de sociale cohesie. 

Het initiatiefdocument Fibonacci is op 28 februari besproken in de Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost.Er waren veel buurtbewoners aanwezig en acht hebben ingesproken. De raadsleden vonden de noodzaak van woningbouw belangrijker dan de bezwaren. D66 is tevreden over de toevoeging van middenhuurwoningen. Wel wachten ze het nader onderzoek naar de gevolgen voor geluid en wind af. Op 14 maart is het initiatiefdocument opnieuw besproken. Lees hier alle stukken. 

Luister hier naar de AT5-uitzending over Fibonacci.

Gemeenteraad kiest voor meer sociale huur op Oostenburg-Noord

Op 14 juli heeft de gemeenteraad een amendement van SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid aangenomen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg  om het aandeel sociale huurwoningen uit te breiden van 14 naar 20% van het bruto woonvloeroppervlak. Het totaal aantal te bouwen woningen op Oostenburg-Noord bedraagt circa 1200. Omdat sociale huurwoningen doorgaans gemiddeld kleiner zijn dan vrije sectorwoningen, zal het percentage sociale huur van het aantal woningen waarschijnlijk hoger zijn dan 20%. Dit is een belangrijk succes voor de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg.

Bij de behandeling in de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ordening van 6 juli was al gebleken dat een dergelijke motie kansrijk was (zie ons nieuwsbericht van 7 juli). Dankzij de steun van de Partij van de Dieren en de Partij van de Ouderen ontstond een meerderheid van 24 tegenover de 21 stemmen van VVD en D66. Vervolgens stemden D66 en VVD tegen de vaststelling van het bestemmingsplan, maar dat kon met dezelfde meerderheid worden aangenomen.

Gemeenteraad neigt tot meer sociale huur in Oostenburg-Noord

De kans is groot dat de Amsterdamse gemeenteraad op 13 of 14 juli het aandeel sociale huur in de geplande nieuwbouw van Oostenburg-Noord zal ophogen van veertien naar twintig procent. In de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) kreeg een amendement van de SP in die richting op 6 juli veel steun.

De discussie in de commissie RO ging over het advies van de Bestuurscommissie Centrum (BC) om in Oostenburg-Noord minder sociale huurwoningen en meer huurwoningen in het middeldure segment te bouwen dan in eerdere versies van het Bestemmingsplan was voorzien. D66 en VVD zijn van mening dat op de eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg een groot tekort bestaat aan dat soort woningen, terwijl het aandeel sociale huur op de drie eilanden al erg groot is, circa 60 %. Om die reden stelden de twee partijen, die in de BC een nipte meerderheid hebben, in april in de bestuurscommissie voor om het aandeel middeldure huur te verhogen van 6 naar 16 procent en voor het aandeel sociale huur vast te houden aan de verlaging van 20 % naar 14 % sociale huur. Alle percentages hebben betrekking op het aandeel in het totale woonoppervlak en niet op aantallen woningen.

De linkse fracties vinden het niet juist om alleen te kijken naar het percentage sociale huur op de Oostelijke Eilanden. Zij wijzen op de samenwerkingsovereenkomst van gemeente, corporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam , waarin een norm is afgesproken van minimaal 35 procent sociale huur voor alle 22 woningmarktgebieden in Amsterdam. Oostenburg ligt in woningmarktgebied Centrum-Oost, waarin behalve de oostelijke binnenstad ook de Nieuwmarktbuurt en de zuidelijk grachtengordel valt. Het huidige percentage sociale huur ligt in dat gebied tussen de 28 en 32 %. Oostenburg is de enige grote bouwlocatie in Centrum-Oost waar nog toevoeging van sociale huurwoningen mogelijk is. Enkele fracties vonden ook dat in de sociale huur niet uitsluitend kleine woningen voor ouderen en jongeren gebouwd zouden moeten worden, maar ook woningen voor gezinnen.

In de commissie RO wezen vertegenwoordigers van de linkse fracties hun VVD- en D66-collega’s erop dat ook hun fracties akkoord zijn gegaan met de samenwerkingsovereenkomst. “Het kan dus eigenlijk niet anders of ook D66 en VVD steunen volgende week het amendement van de SP”, hield Jorrit Nuyens (GroenLinks) de twee partijen enigszins pesterig voor. Maar Daniel van der Ree (VVD) en Bart Vink (D66) bleven stoïcijns onder deze provocatie en hielden vast aan hun uitgangspunt dat voor hen een evenwichtige verdeling tussen sociale en middeldure huur op de drie Eilanden prioriteit heeft.

Omdat Groen Links, PvdA, de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Ouderen aankondigden het amendement van de SP te zullen steunen, lijkt de kans groot dat VVD en D66 volgende week in de gemeenteraad bakzeil zullen moeten halen. In de gemeenteraad bezetten de vijf genoemde fracties 24 van de 45 zetels. 

Heeft u interesse in een nog te bouwen ouderenwoning op Oostenburg?

Op het voormalige Storkterrein op Oostenburg worden plannen gemaakt voor circa 1250 nieuwbouwwoningen. Woningcorporatie Stadgenoot wil hier een aantal tweekamerwoningen voor ouderen in de sociale huursector gaan bouwen. Het gaat nog minstens twee jaar duren voordat de woningen klaar zijn, maar voor het maken van de plannen is Stadgenoot op zoek naar geïnteresseerde ouderen die daarover willen meedenken. Met dat verzoek is Stadsdorp Centrum-Oost  nu aan de slag gegaan, een organisatie van en voor oudere buurtbewoners, 

Als u interesse heeft in een ouderenwoning op Oostenburg, ouder bent dan 65 jaar en minder inkomen heeft dan € 35.739 bruto per jaar, dan kunt u zich opgeven bij Olaf Hoonhout van Stadsdorp Centrum-Oost, e-mail opm.hoonhout@iname.com

Besluit over bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg door Bestuurscommissie Centrum

Op 5 april - twee weken na de voorbereidende beraadslaging op 22 maart - heeft de Bestuurscommissie besloten over haar advies aan de gemeenteraad over het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Het stadsdeel adviseert de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan:

 • Er komen geen ligplaatsen voor woonschepen  aan de VOC kade (er waren er 5 gepland);
 • Er moet uiterlijk bij het eerste uitwerkingsplan een Beeldkwaliteitsplan beschikbaar zijn om de kwaliteit van de architectuur te waarborgen;
 • Deelauto's mogen geen gebruik maken van de 40 parkeerplaatsen voor bezoekers en laden en lossen, maar moeten een plaats krijgen in de parkeergarages;
 • In een memo had het  DB een  wijziging voorgesteld van het aandeel sociale huur in het totale beschikbare brutovloeroppervlak van 20 % naar 14 % sociale huurwoningen en 6 % huurwoningen in het middensegment (€ 710-971). Dat wordt nu 16 % middensegment huurwoningen in plaats van 6 % bij een gelijkblijvend percentage van 14 % sociale huurwoningen.

Het aandeel sociale huurwoningen was het zwaarste discussiepunt. De Buurtwerkgroep schreef hierover een lezersbrief in Het Parool. D66 en VVD blokkeerden voorstellen van GroenLinks en SP, die gesteund werden door de PvdA, om zowel het aandeel sociale huur als het aandeel middensegment uit te breiden. Deze partijen hebben al aangekondigd dat hun fracties het laten aankomen op besluitvorming in de gemeenteraad, waar zij - anders dan in de Bestuurscommissie Centrum - een meerderheid hebben. Besluitvorming in de gemeenteraad is gepland op 1 of 2 juni, na een voorbereidende bespreking in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. 

De Buurtwerkgroep heeft zich sterk gemaakt voor openbare oevers langs de Oostenburgervaart en Oostenburgerdwarsvaart, maar zelfs een motie van de SP om alleen de oever van de Oostenburgerdwarsvaart openbaar te maken werd geblokkeerd door D66 en VVD (N.B.: D66 heeft vijf van de dertien zetels in de Bestuurscommissie).

Een motie voor een inspanningsverplichting van het stadsdeel  om geluidsschermen langs de spoorbaan te bepleiten bij ProRail werd ingetrokken na een toezegging van het Dagelijks Bestuur dat dit gaat gebeuren zodra de plannen voor hoogfrequent spoor van ProRail duidelijker zijn. Het Eilandenoverleg dringt hier al jaren op aan en krijgt nu eindelijk medewerking van het stadsdeel.

Sociale huur stiefkind in bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

A.s. dinsdagavond 5 april vindt besluitvorming plaats in de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum over het bestemmingsplan 'Stadswerf Oostenburg. Op het voormalige Storkterrein komen circa 1250 nieuwe woningen. De grond is voor 75 % in handen van woningcorporatie Stadgenoot. Van een corporatie mag je dan een reële inspanning verwachten om sociale huurwoningen te bouwen, maar dat valt erg tegen: slechts 14 % van het woonvloeroppervlak wordt sociale huur en er komen geen sociale huurwoningen die geschikt zijn voor gezinnen. De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord spreekt Stadgenoot en gemeente in een lezersbrief in Het Parool aan om hun ambities op het gebied van sociale huur waar te maken. Lees hier de lezersbrief.