Verzet tegen Shortstay in De Wittenberg

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg (PWO) heeft op 22 oktober een adres geschreven aan de Bestuurscommissie Centrum. Tijdens een informatieavond op 15 oktober over de toekomst van het voormalige verpleeghuis De Wittenberg aan de Nieuwe Kerkstraat werd duidelijk dat de Evagelische Diaconie een akkoord had bereikt met een Engelse ontwikkelaar om het gebouw van binnen geheel te slopen en er 115 shortstay appartementen in te maken. Ook moeten er 25 parkeerplekken in de tuin komen. In het verleden was voorgespiegeld dat hier woningen voor ouderen zouden komen. Er komen ook al shortstay appartementen in gebouw Metropool in de Weesperstraat. De bewoners vinden dat nog meer shortstay geen positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de buurt. Het PWO vraagt de Bestuurscommissie om dit tegen te houden en te onderzoeken of er geen ouderenwoningen kunnen komen. Lees hier het raadsadres.