Tentjes Sibbelwoningen Hoogte Kadijk

Waarom al die tentjes bij de Sibbelwoningen?

De transformatie van de Sibbelwoningen tot wat woningcorporatie De Key de Parel van de Hoogte Kadijk noemt en waarvoor sommige bewoners 5 jaar hun huis uit zijn geweest, lijkt aan de buitenkant wel gelukt, maar de parel wil maar niet glanzen. Sinds de oplevering van de gerenoveerde woningen is er namelijk een grote overlast van vocht in het souterrain van de woningen. Er ontstonden grote vochtkringen op de woningscheidende muren, soms was sprake van zwarte schimmel tot een meter hoogte en de vochtmeter sloeg op tilt. Toen ook nog in de eerste winter hoofdwaterleidingen sprongen omdat ze niet geïsoleerd waren en het water bij de souterrains naar binnen liep, was voor de bewoners de maat vol. Zij dwongen een huurverlaging af opdat hun ongezonde woonsituatie ernstig werd genomen. Sindsdien is corporatie De Key met een voortdurende renovatie van de renovatie bezig is, waarbij verschillende oplossingen als dé oplossing gepresenteerd werden. Dit zijn ingrijpende maatregelen, waarbij het nauwelijks mogelijk is nog te kunnen wonen. Als eerste is de hele muur onder de voorramen van het souterrain aan de binnenkant weggebroken en opnieuw opgebouwd. De woonruimte, inclusief de badkamer,  werd daardoor een bouwplaats. Deze ingreep bleek niet voldoende en nieuwe oplossingen werden door De Key bedacht. Daarin hadden de bewoners weinig vertrouwen. Zij stelden De Key voor eerst proeven te doen in een intussen leeg gekomen woning. Na enig gemor over de tegenwerking van de bewoners werd dit geaccepteerd, zeker toen bleek dat een eerste experiment weer niet tot de oplossing leidde. Nu meent De Key  de oplossing gevonden te hebben. Dit betreft werk aan de buitengevel en werk in de woning. Om het eerste uit te voeren zijn de tentjes geplaatst, zodat droog gewerkt kan worden. Het afbikken van stucwerk zal de straat enige tijd horen. Wat betreft verbeteringen aan de binnenmuren moeten de bewoners nog afwachten welke consequenties dit zal hebben voor hun woonsituatie. Kortom: het lijkt een parel, maar van binnen ruiken de Sibbelwoningen vooralsnog vooral naar rotte vis.