Kattenburg werkt aan verduurzaming

Het Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein streeft naar een energiezuiniger eiland. Een aantal bewoners heeft zich op 23 september uitgesproken voor zonnepanelen op de daken van de woonblokken; de Vereniging van Eigenaren (VvE) is nu aan zet. Bekeken wordt of het technisch haalbaar is, of het dak nog de nodige jaren meegaat. De daken van de 400 studentenkamers worden in dit onderzoek betrokken.
De VvE heeft al een succesje geboekt: door overal LED-verlichting aan te brengen op de gaanderijen is de energierekening al teruggelopen.

Het Buurtplatform Kattenburg/Marineterrein heeft als ambitie om een coöperatie Energie Kattenburg  op te richten waarin ook verdere maatregelen kunnen worden ondergebracht, zoals groene daken, windenergie.
Studenten landschapsarchitectuur van de Universiteit Wageningen gaan vanaf november tot januari onderzoek doen naar mogelijk maatregelen die verdere verduurzaming mogelijk maken.
Het Stadsdeel Centrum ondersteunt de ambitie van bewoners en gaat zich inzetten voor verdere verduurzaming van de Oostelijk Eilanden.