Gemeente en stadsdeel Centrum vragen naar maatschappelijke initiatieven

De gemeente Amsterdam zoekt nieuwe oplossingen en benaderingen voor maatschappelijke initiatieven onder de naam Ruimte voor Initiatief.

Stadsdeel Centrum heeft aan zo’n 30 bij hen bekende georganiseerde bewonersnetwerken en initiatiefnemers per brief gevraagd hun bevindingen kenbaar te maken en casussen als experiment aan te dragen. Tot de georganiseerde initiatieven behoren o.a. de stadsdorpen, bewoners die samen een moestuin beheren, het opknappen van speeltuinen en een bewonersgroep voor de aanpak van bewonersparkeren in de Nieuwmarktbuurt.

Bent u onlangs ook betrokken geweest (of nog steeds betrokken) bij een maatschappelijk initiatief maar u heeft geen brief ontvangen? Dan kunt u een email met uw bevindingen sturen naar Thea IJzereef programmamanager in stadsdeel Centrum, E Thea.Ijzereef@amsterdam.nl, T 06-30578994. U kunt tot uiterlijk 8 januari 2016 uw reactie geven. Klik hier de brief en de bijlage die u als leidraad kunt nemen. Zie ook de webpagina hierover van het stadsdeel  

Het stadsdeel bundelt alle reacties. Deze worden in februari besproken met het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum. Wie een reactie heeft gestuurd ontvangt hierover bericht. Daarna volgt het advies aan het College van B&W in februari 2016 over de bestuurlijke ambitie Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief en verdere invulling ervan in de stad.