Inschrijven voor Cultuurbudget 2015 vóór 13 april

Het stadsdeel heeft ook voor het jaar 2015 een cultuurbudget dat bestemd is cultuur, creatieve economie en evenementen in de openbare ruimte.  Het budget voor de periode  januari – juni 2015 is reeds verdeeld. U kunt nog een voorstel indienen voor activiteiten in de periode 1 juli tot en met 31 december 2015. Heeft u ideeen voor evenementen in de openbare ruimte of andere culturele activiteiten die de betrokkenheid in uw buurt versterken of bijdragen aan creatieve ondernemingsgeest? Dien dan vóór 13 april uw projectvoorstel in bij stadsdeel Centrum. Zie www.amsterdam.nl/subsidies/onderwerp/subsidies-kunst-0/cultuurbudget-2015/inschrijven/