Werkgroep Kunst & Cultuur

Teken de petitie 'Red de stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum

De Werkgroep Kunst & Cultuur Centrum Oost is in 2018 opgegaan in de Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum. De vrijwilligers van de stichting zijn betrokken buurtbewoners. Zij verdelen de stadsdeelsubsidies voor kunst en cultuur, stimuleren nieuwe initiatieven en ondersteunen bewoners bij het doen van aanvragen.

Het stadsdeel heeft de vorming van de nieuwe stichting gestimuleerd, maar trekt er nu al binnen de jaar de stekker uit op formeel-juridische gronden. Zie ons eerdere bericht van 15 december. Subsidies moeten nu rechtstreeks bij het stadsdeel worden aangevraagd via a.muggen@amsterdam.nl .

De stichting Kunst & Cultuur Centrum maakt hiertegen bezwaar en vraagt nu uw steun door ondertekening van een petitie waarin de gemeente gevraagd wordt om de Stichting Kunst & Cultuur haar werk te laten voortzetten ten behoeve van kleinschalige buurtgebonden activiteiten.

Teken hier de petitie.

Zie voor meer informatie, o.a. het jaarverslag 2017, het dossier van de Werkgroep Kunst en Cultuur op onze website.

Stichting Kunst en Cultuur Centrum binnen een jaar opgeheven door stadsdeel Centrum

De NRC van 13 december bericht dat de Stichting ‘Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum’ al binnen jaar de nek is omgedraaid door stadsdeel Centrum.

Op 8 juni van dit jaar vond de feestelijke oprichting plaats van de nieuwe stichting. Lees hier ons nieuwsbericht daarover.

Het College noemde de nieuwe stichting ‘een toonbeeld van burgerinitiatief’. Nu stopt de subsidie. Organisaties en personen die in aanmerking willen komen voor subsidie dienen zich vanaf 1 januari tot de gemeen te wenden. Een ingewikkelde procedure, zonder de spontaniteit en korte lijntjes die de Stichting en voorheen de werkgroepen per buurt boden. De Stichting heeft daarom besloten om zichzelf op te heffen. Lees hier hun persbericht.

In de brief van het stadsdeel wordt als reden gegeven dat de regeling strijdig was met de verordening op het lokaal bestuur. Het stadsdeel mag zijn bevoegdheid niet overdragen aan een private rechtspersoon.

Tot 1 januari kan de Stichting nog nieuwe aanvragen in behandeling nemen, ook die voor 2019. Die sturen zij dan voorzien van advies door naar het stadsdeel. Zie dossier Werkgroep Kunst en Cultuur.

Na 1 januari 2019 moeten aanvragen ingediend worden bij het stadsdeel. lees hier de subsidieregeling

Lees hier het hele artikel uit de NRC van 13 december 2018.

25 november 14:00 u veiling historische foto's Oostelijke Eilanden en tekeningen Aat Veldhoen

Op zondag 25 november vanaf 14:00 uur worden in De Witte Boei historische foto’s van de Oostelijke Eilanden geveild, afkomstig uit het Spaarnestad Archief. Ze zijn afgedrukt op karton en kosten vanaf € 10. De opbrengst is voor dat archief, dat de foto’s om niet leverde voor het Aardappeloproer festival in 2017.

Kunstenaar en buurtgenoot Aat Veldhoen heeft tekeningen aangeboden voor deze veiling . Ook laten bekende fotografen uit de buurt hun werk zien en verkopen dit. Een mooie gelegenheid hen te ontmoeten en hun blik op de buurt te leren kennen en met elkaar en anderen daarover te praten.

14:00 - 15:00 uur: inloop
15:00 uur start verkoop.
Daarna een drankje en een hapje.

Betaling kan alleen contant, geen pin.

In memoriam Leon Deben

Leon Deben, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Plantage en van Stadsdorp Centrum Oost en redactielid van buurtmagazine 1018 is op 4 augustus aan de gevolgen van een hartstilstand overleden. Deben werd 74 jaar.

Na een studie sociologie in Utrecht kwam Leon Deben in 1970 naar Amsterdam, waar hij tot zijn pensionering in 2007 als stadssocioloog werkte bij de Universiteit van Amsterdam. Aanvankelijk legde hij zich vooral toe op de sociologie van bouwen en wonen, maar gaandeweg verbreedde hij zijn interesse naar de sociologie van de openbare ruimte. Zo verrichtte hij uitvoerig onderzoek naar dak- en thuislozen in Amsterdam en liet hij zijn studenten 's nachts door de binnenstad wandelen om zwervers te tellen.

Ook na zijn pensioen bleef Leon Deben college geven en scripties begeleiden. Daarnaast werd hij nog actiever in de buurt dan hij al was. Van 2002 tot 2006 was hij fractieleider van de PvdA in Centrum, het stadsdeel waarvan hij volgens het Parool als de architect kan worden beschouwd. In 2013 richtte hij Stadsdorp Centrum Oost op met als doel om ouderen de kans te geven zo lang mogelijk actief, gezond en veilig in hun eigen buurt te blijven wonen.

De buurt was belangrijk voor Leon Deben. Hij zag de grote behoefte aan buurtverenigingen, juist op het moment dat ze een kwijnend bestaan leidden. Vandaar dat hij actief lid was van de Plantage/Weesperbuurtvereniging. Daarnaast organiseerde hij de maandelijkse lezingen van de SOOP, de Ontmoetingsplek voor Ouderen in de Nieuwe Kerkstraat.

Ook speelde hij een belangrijke rol bij het samengaan in 2014 van de Eilander en de Plantage/Weesperbuurtkrant in het nieuwe buurtmagazine 1018. In dat nieuwe blad verzorgde hij de UIT-agenda en schreef hij artikelen over bijzondere gebouwen en kunstwerken in de buurt. 

Leon Deben was niet alleen bijzonder actief tot het einde van zijn leven, hij was ook een buitengewoon aimabel mens. De website van de UvA noemt hem ‘een zeer geziene collega, niet in de laatste plaats vanwege zijn ‘onvermogen om ruzie te maken’: hij was gedreven, maar vooral ook beminnelijk, zachtaardig, en humorvol.’ In de Plantage/Weesperbuurt zal Leon Deben erg worden gemist. 

Inschrijven voor Cultuurbudget 2015 vóór 13 april

Het stadsdeel heeft ook voor het jaar 2015 een cultuurbudget dat bestemd is cultuur, creatieve economie en evenementen in de openbare ruimte.  Het budget voor de periode  januari – juni 2015 is reeds verdeeld. U kunt nog een voorstel indienen voor activiteiten in de periode 1 juli tot en met 31 december 2015. Heeft u ideeen voor evenementen in de openbare ruimte of andere culturele activiteiten die de betrokkenheid in uw buurt versterken of bijdragen aan creatieve ondernemingsgeest? Dien dan vóór 13 april uw projectvoorstel in bij stadsdeel Centrum. Zie www.amsterdam.nl/subsidies/onderwerp/subsidies-kunst-0/cultuurbudget-2015/inschrijven/

Flexwerkplekken en projectruimte in De Punt, Czaar Peterbuurt

In de punt van het nieuwe gebouw langs het spoor om de hoek van de Czaar Peterstraat tegen het Funenpark aan biedt initiatiefgroep De PUNT werkplekken aan voor buurtbewoners en cultureel ondernemers. Per dagdeel kost dat € 12,50 inclusief koffie en lunch, voor een maand € 125. Er is ook een projectruimte om te vergaderen en voor andersoortige activiteiten. Die kost per 2 uur € 50. Contact via info@depunt.org of loop binnen bij Frans de Wollantstraat 84.

Initiatiefgroep De PUNT is gericht op kunst en maatschappelijke verandering. De PUNT heeft ook een eigen programma van workshops, conversaties, proeverijen en oefeningen in verbeelding en vormgeving. Zie www.depunt.org

Stichting Oosterkerk kan concerten voorlopig voortzetten

De Stichting Oosterkerk kan voorlopig doorgaan met haar culturele programma in de Oosterkerk. In december stuurde het Eilandenoverleg een adres naar de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum om bezwaar te maken tegen de voorbarige stop van de culturele activiteiten van de Stichting Oosterkerk per 1 februari in verband met de op handen zijnde verkoop van de Oosterkerk. Hoe voorbarig dat was bleek een paar weken later, toen de onderhandelingen over de verkoop mislukten. De verkoop is daarmee niet van de baan, maar dit levert tenminste een half jaar respijt op en waarschijnlijk langer. Stichting Oosterkerk en Eilandenoverleg blijven ijveren voor voortzetting ook na eventuele verkoop. Lees hier de beantwoording van het raadsadres van het Eilandenoverleg.

dinsdag 3 maart 20:00 u Jong talent - zang en orgel

zondag 15 maart 12:00 u Koffieconcert - Duo Quartier Latin 

Zie voor het verdere programma de website van de Oosterkerk: www.oosterkerk-amsterdam.nl/