Bezwaar tegen kap iep op Marineterrein

De werkgroep Groen en Milieu vraagt steun van bewoners van Kattenburg en de Dijksgracht bij haar bezwaar tegen kap van een iep op het Marineterrein in verband met aanleg van een tijdelijke brug naar de Dijksgracht.  Wie dit bezwaar wil steunen, kan hier het bezwaarschrift downloaden en na ondertekening vóór maandag 22 juni inleveren bij T. Neleman, Kattenburgerhof 99.