Variant 1 met fietspad waterkant favoriet tijdens inspraakavond Eilandenboulevard 1 juli

Variant 1 met fietspad aan de waterzijde

Variant 1 met fietspad aan de waterzijde

Op 1 juli organiseerde het stadsdeel in de Koningszaal van Artis een inspraakavond over de varianten voor de herinrichting van de Eilandenboulevard. Daar kwamen naar schatting 90 bewoners op af. Hoewel er niet gestemd werd, was uit het applaus duidelijk op te maken dat variant 1 met fietspad aan de waterkant favoriet was, evenals de variant 1 voor het Kattenburgerplein met één rijstrook minder en behoud van plein en bomen. Dat was ook al gebleken tijdens de bewonersavond die het Eilandenoverleg op 22 juni organiseerde. Daar waren  60 bewoners aanwezig. Naar aanleiding van reacties op deze avond kwam het Eilandenoverleg met voorstellen voor aanpassingen ten opzichte van variant 1 zoals getekend in het presentatieboekje van het stadsdeel, onder meer een oversteekmogelijkheid bij de Oostenburgervoorstraat en verlegging van de bushaltes, waardoor het aantal parkeerplaatsen kan stijgen naar 167, slechts drie minder dan nu aanwezig. Zie voor alle informatie www.buurtorganisatie1018.nl onder 'dossiers'. De presentatie die het Eilandenoverleg liet zien is te downloaden via http://www.denieuwevaart.org/documentatie.html#inspraak1juli2015

Het stadsdeel gaat een schriftelijk enquête sturen naar  bewoners, zodat iedereen nog zijn mening kan geven over de varianten. 

Schriftelijke insprakreacties kunnen ingediend worden tot 1 september 2015 via stadsdeel@centrum.amsterdam.nl en vermeld hierbij 'wegprofiel Eilandenboulevard t.a.v. K. Bes'. De resultaten van de inspraak worden daarna voorgelegd aan de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum.