Compromis herinrichting Dijksgracht-West met behoud groen karakter

Definitief ontwerp Dijksgracht-West. Aan de taludzijde parkeervakken, passeerstroken en zelfbeheervakken. Aan de waterzijde verbrede stoep met te handhaven groen.

Definitief ontwerp Dijksgracht-West. Aan de taludzijde parkeervakken, passeerstroken en zelfbeheervakken. Aan de waterzijde verbrede stoep met te handhaven groen.

Op 5 januari heeft de Bestuurscommissie Centrum besloten dat de rijweg in het nieuwe wegprofiel van de Dijksgracht niet 4.00 m breed wordt, zoals voorgesteld op 8 december, maar 3,50 m. Dat is wel breder dan nu. Het voetpad aan de waterzijde wordt 2.50 m breed, dat is 1 meter breder dan nu. Daarmee kunnen de bomen aan de waterzijde behouden blijven en blijft toch voldoende loopruimte over. Het aantal parkeervakken blijft gelijk. Ze worden afgewisseld met zelfbeheervakken die zo gesitueerd zijn dat op vier na alle bomen aan de taludzijde gespaard kunnen blijven. In de eerste plannen zouden 27 bomen sneuvelen. Ter plaatse van de zelfbeheervakken versmalt de weg naar 3.00 m. Er komen ondergrondse vuilcontainers. Een jaar na de herinrichting wordt besloten of er aanleiding is om  een verzinkbare paal te plaatsen  om autoverkeer te beperken tot bestemmingsverkeer..

De bewoners van de Dijksgracht hebben een succesvolle petitie-actie gehouden om het groene karakter te redden. Zij zijn teleurgesteld dat hun 0-variant en een tussenoplossing met iets minder brede stoep en rijweg  het niet gehaald hebben. Positief is dat het groene karakter grotendeels behouden blijft en dat zij bij de verdere uitwerking van het plan betrokken worden.