Geen sociale huurwoningen in nieuwbouw Sint Jacob / tussenstand Wittenberg

Nieuwbouwplan Sint Jacob met ouderenwoningen

Nieuwbouwplan Sint Jacob met ouderenwoningen

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum legt in een brief d.d. 7 december 2015 uit aan de Bestuurscommissie waarom er geen sociale huurwoningen komen in de nieuwbouw die in de plaats komt van verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan. 

Voor en tijdens de tender heeft de gemeente bij herhaling contact gezocht met Amstelring met als hoofddoel in gesprek te gaan over het woonprogramma zodat ook sociale huurwoningen in de nieuwbouw zouden worden gerealiseerd. Amstelring heeft dat destijds steeds afgehouden. Na de aankoop door Syntrus Achmea is in een eerste gesprek met Koopmans door de architect gesuggereerd dat ongeveer een derde van de woningen bestemd een huurprijs van ongeveer € 650 per maand zou krijgen. Deze informatie bleek later onjuist te zijn. Ook bleek Syntrus Achmea niet op de hoogte te zijn van de nadrukkelijke wens van de gemeente om sociale huurwoningen in het complex op te nemen.

Daarna is nog wel op allerlei manieren geprobeerd om de ontwikkelaar over te halen om alsnog sociale huurwoningen op te nemen, maar bij gebrek aan juridische dwangmiddelen had dit geen succes. 

Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat het stadsdeel hier niet voldoende alert  is geweest.
Zie voor meer info over de nieuwbouwplannen ons  nieuwsbericht van 7 november

In dezelfde brief gaat het DB in op de vergunningverlening voor de Wittenberg. De omgevingsvergunning kan niet geweigerd worden, maar wel de vergunning voor woningonttrekking ten behoeve van short-stay. Of dat terecht is, wordt onderdeel van een rechtszaak tussen de eigenaar, de Diakonie, en de gemeente.