Eilandenoverleg dringt aan op geluidsschermen langs het spoor in zienswijze voornemen MER

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor Amsterdam-Centraal zal het treinverkeer langs Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg, Czaar Peterbuurt en Funen met 40 % toenemen en gaan de treinen harder rijden. Op het emplacement Dijksgracht moet een fly-over het mogelijk maken om treinen kruisingsvrij van Utrecht naar Noord-Holland te laten rijden. Langs de Dijksgracht komt een wachtspoor voor goederentreinen. Voor dergelijke grote veranderingen is een Milieueffectrapportage nodig en op het voornemen daartoe konden t/m 2 november zienswijzen worden ingediend.

Het Eilandenoverleg dringt in zijn zienswijze aan op plaatsing van geluidsschermen langs het hele traject. Langs alle spoortrajecten in Oost staan ze, maar hier niet. En er komt nog veel woningbouw bij langs het spoor, op Oostenburg en het Marineterrein.
Als de schermen er komen, moeten ze wel begroeid worden, zodat de bewoners niet tegen graffiti aan hoeven te kijken.

De wet Geluidhinder werkt alleen met het (vooruit)berekende geluid op basis van intensiteiten. Met het oorverdovende, snerpende geluid in de bocht achter de Czaar Peterbuurt wordt dan geen rekening gehouden.  Het Eilandenoverleg vindt dat deze ernstige vorm van geluidshinder niet veronachtzaamd mag worden in een Milieueffectrapoportage. Dit is ook een hoofdpunt in een bezwaarschrift van bewoners van Het Funen.

Lees hier de complete zienswijze.