Impressie thema-avond BO 1018 12 oktober zonnepanelen in 1018

Op 12 oktober jl. vond in de Witte Boei een door Buurtorganisatie1018 georganiseerde bijeenkomst plaats over zonne-energie.
Onder leiding van Hans Bakker van het “Wijksteunpunt Wonen”, zijn de ruim zestig aanwezigen door de verschillende sprekers geïnformeerd over diverse aspecten van zonne-energie.

Eric de Lange van ‘Zon op Nederland’ gaf een korte presentatie over zonne-energie in algemene zin en de mogelijkheid om als bewoners via een  energiecoöperatie zonnepanelen te exploiteren.
De kosten per paneel bedragen ongeveer € 320. Een gedeeltelijke lening door de gemeente is mogelijk. Deelnemers krijgen de energiebelasting (2/3 van de elektriciteitsprijs) terug. Dat is per paneel € 30 per jaar. Je krijgt alleen belastingaftrek op wat je aan stroom verbruikt, dus dat is een beperking voor het aantal panelen per deelnemer. In geval van levering aan bijvoorbeel Greenchoice heeft de cooperatie per paneel nog ca. € 15 per jaar opbrengst extra, Die kan uitgekeerd worden aan de leden of gebruikt worden om leningen af te lossen. In 4-8 jaar kan je de kosten van je paneel terugverdiend hebben. Alles wat je na het 8e jaar verdient is pure winst en de panelen kunnen wel 25 jaar meegaan.  

Na hem vertelde Herman Bouwmeester over de coöperatie 'Zon op Zeeburg', die twee jaar geleden is opgericht met de bedoeling om voor de bewoners van Entrepotbrug zonnepanelen aan te schaffen. De contracten zijn onlangs getekend zodat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Marinus Knulst vertelde het verhaal van zijn VVE op IJburg, een combinatie van huur- en koopwoningen waar al zonnepanelen zijn geplaatst voor de gezamenlijke elektriciteitsbehoefte en men nu bezig is om zonnepanelen aan te schaffen voor individuele bewoners.

Deze drie verhalen riepen al zoveel reacties op dat de voorzitter de geplande pauze maar schrapte.

Eerst kwamen nog de vertegenwoordigers van de drie grootste woningcorporaties in postcodegebied 1018 aan het woord om hun beleid ten aanzien van zonne-energie uit\een te zetten en als laatste vertelde Jeanine Langbroek hoe het stond met de plannen om op Kattenburg zonnepanelen te plaatsen. Kort geleden zijn hierover voor de bewoners van Kattenburg twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

En toen was het woord aan de zaal. Vele kwesties werden aan de orde gesteld, zoals hoe werkt de postcoderoos, de rol van de VVE, groot onderhoud aan de daken en zonnepanelen en zonnepanelen in combinatie met alternatieve dakbedekking.

De avond werd onder het genot van een drankje en hapje (uitstekend verzorgd door Ben) afgesloten en de aanwezigen die concreet aan de slag willen gaan met zonne-energie, konden hun naam achterlaten op een intekenlijst. Dertig buurtbewoners hebben hier gebruik van gemaakt. Voor hen komt er dus zeker een vervolg. Wie niet op de thema-avond aanwezig was en toch betrokken wil worden bij vervolgbijeenkomsten, kan dit kenbaar maken via info@buurtorganisatie1018.nl

Buurtorganisatie 1018 heeft op haar website een dossier geopend met alle informatie over zonnepanelen en de voortgang van initiatieven in 1018. Ga hiervoor naar http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/