Huurbeleid vanaf 1 juli 2017: geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor gepensioneerden en gezinnen van vier of meer personen

Op 9 februari 2016 stemde  de Tweede Kamer over de Wet Doorstroming Huurmarkt van minister Blok. Die wet gaat over de jaarlijkse huurverhogingen met ingang van 1 juli 2017. Daarbij werd amendement 35 aangenomen van De Vries (PvdA) en Ronnes (CDA): pensioengerechtigden en gezinnen van vier of meer personen worden uitgesloten van  de extra huurverhoging vop basis van inkomen. Tegen stemden alleen GroenLinks, D66 en de SGP.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het invoeren van de ‘huursombenadering’. Vanaf 2017 mag een corporatie de huren van al haar woningen samen (de huursom) jaarlijks met maximaal 1 % + inflatie  laten stijgen. Met de huursombenadering kan een corporatie ervoor kiezen de huur van sommige woningen met meer dan 1 % + inflatie te laten stijgen en andere met minder of zelfs in huur te verlagen, als alle huurverhogingen samen maar niet boven de 1 % +inflatie uitkomen. De maximale huurstijging per woning mag voor inkomens beneden de 39.874 euro nooit hoger zijn dan  2,5 procent + inflatie. Huishoudens met een inkomen boven 39.874  euro krijgen in 2017 bovenop die maximaal 2,5 % + inflatie een extra huurverhoging van 1,5 %. Gepensioneerden en gezinnen vanaf vier personen zijn hiervan nu dus uitgezonderd. 

De huursombenadering geldt niet voor woningen van particuliere verhuurders. Die mogen al hun woningen beneden de sociale huurgrens met 2,5 procent boven inflatie verhogen.

Het wachten is nu of de Eerste Kamer goedkeuring geeft aan deze wet. Op 8 maart vindt de eerste behandeling plaats in  de commissie Binnenlandse Zaken. 

Voor de eerstkomende huurverhoging geldt de nieuwe wet nog niet. Per 1 juli 2016 bedraagt de huurverhoging maximaal 2,1 % voor inkomens beneden 34.678 euro, 2,6 % voor inkomens tussen 34.678 en 44.360 euro en 4,6 % voor inkomens boven 44.360 euro.