Speerpunten Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan 2017 van stadsdeel Centrum

Het Eilandenoverleg heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn speerpunten voor het Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 2017 van het stadsdeel. Daarin reagaert het Eilandenoverleg op eerdere reacties van het stadsdeel op deze speerpunten en betrekt daarbij ook de Bouwstenen voor het Gebiedsjaarplan die het stadsdeel op 11 juli heeft uitgebracht. 

De zestien speerpunten van het Eilandenoverleg zijn gerangschikt in vijf thema's:

  1. Duurzame ontwikkeling,  groen en milieu, 
  2. Veiligheid en verkeer,
  3. Sociale doelstellingen,
  4. Cultuur in de buurt,
  5. Communicatie tussen stadsdeel en buurt.

Het Eilandenoverleg is teleurgesteld over het gebrek aan diepgang en samenhang van de Bouwstenen van het stadsdeel. Soms zijn het alleen aandachtspunten, zonder dat een richting wordt aangegeven en waar wel een richting wordt aangegeven ontbreekt een context of motivatie.
In de Bouwstenen is inbreng vanuit de bewonersenquête wel terug te vinden, maar dit jaar is er geen dialoog met bewoners via buurtgesprekken waarin bewoners eigen prioriteiten kunnen aangeven. De inbreng vanuit het Eilandenoverleg is daarom extra van belang.

Lees hier de volledige versie 2 van de speerpunten.