Beeldkwaliteitplan Oostenburg-Noord ter visie t/m 22 februari

De Bestuurscommissie Centrum heeft op 17 januari het Beeldkwaliteitplan  Stadswerf Oostenburg vrijgegeven voor inspraak. Het ligt nu ter visie t/m 22 februari 2017.

Nadat in 2016 tegelijk met het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg het Masterplan Openbare Ruimte is vastgesteld, komt nu in het Beeldkwaliteitplan de gewenste vormgeving van de gebouwen aan de orde. Belangrijke elementen zijn: 

 • De gewenste kavelrichting (haaks op het water)
 • Vormgeving daken (nokichting volgt kavelrichting; variatie in kapvormen)
 • Variatie in bouwhoogtes: ieder aaneengesloten deel van een kavel heeft tenminste drie verschillende bouwhoogtes, exclusief de torens. Hoogtesprongen tenminste twee lagen in de hoge bebouwing en één laag in de iets lagere delen.
 • Omgaan met rooilijnen: strak aan de straatkant, verspringingen mogelijk aan de binnenterreinen
 • Variatie in kavelbreedte: 4,8 - 18 m breed aan Lijnbaan en Oostenburgervaart, 6-24 m breed aan VOC-kade en Dijksgracht
 • Panden zijn staand, d.w.z. hoger dan breed
 • Minimale plinthoogte 3,5 m en open aan VOC-kade, plein Lijnbaan en entreepakhuizen; overal afwisselende plint met wonen en werken
 • Binnenwerven groen en openbaar toegankelijk, privé-tuinen mogelijk met collectieve erfafscheidingen; 
 • Balkons aan de straat worden aangemoedigd, bij voorkeur aangehangen balkons van staal,
 • Hergebruik van materialen uit de omgeving wordt gestimuleerd. Variatie tiuussen gebouwen is gewenst: ierder gebouw zijn eigen gezicht. Stoer en industrieel uiterlijk.
 • Groene daken zijn gewenst.

Binnenkort wordt een supervisor aangesteld die gaat toezien op de juiste uitvoering van het beeldkwaliteitplan per uitwerking en per kavel .

Lees hier het Beeldkwaliteitplan. U kunt tot uiterlijk 22 februari reageren. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van 'Zienswijze concept-beeldkwaliteitsplan Stadswerf Oostenburg'.