Verslag informatie-avond Cartesiuslyceum 1 november

Cartesius 2 Plantage Muidergracht 14.JPG

Op 1 november vond in het Verzetsmuseum een informatie-avond plaats over Cartesius 2, het nieuwe lyceum dat zich gaat vestigen in Plantage Muidergracht 14. Daarvan is nu een verslag beschikbaar.

Cartesius 2 is een havo en vwo+, en zusterschool van het Cartesius Lyceum. Cartesius 2 daagt de leerling uit met vernieuwend onderwijs: geen klassieke vakken, maar kernmodules waarin verschillende disciplines samenkomen. Het dagrooster bestaat uit een dagopening (9.00-9.30), een ochtendles (9.30-12.00) en een middagles (12.30-15.00). Er is slechts één plenaire pauze van 12.00-12.30 uur. Deze dagindeling zorgt voor meer rust/minder bewegingen in en rond de school. Het lesprogramma eindigt om 15.00 uur, daarna zijn er nog activiteiten als keuzeonderwijs, overleg met leerlingenraad ed. Hierdoor zullen er ook tussen 15.00 en 16.30 uur nog leerlingen aanwezig zijn. De school is nu gehuisvest aan de Passeerdersgracht en heeft 200 leerlingen. Ieder schooljaar komt er een jaargang bij, uiteindelijk zullen er maximaal 700 leerlingen zijn.

Het gebouw is in 1887 gebouwd als school voor machinisten en is later uitgebreid met de oostvleugel (1920) en kantine en fietsenstalling (1935). Het wordt door architectenbureau Roos Ros architecten verbouwd. Eind 2017 wordt de bouwaanvraag verwacht. Augustsus 2018 start de verbouw en een jaar later, augustus 2019 start de school in het vernieuwde gebouw.

Er komt geen sportzaal, leerlingen sporten in sporthal Oostenburg. De wens was in eerste
instantie wel een sportzaal, maar dit is een forse ingreep en vereist een afwijking op het
bestemmingsplan. De school krijgt nu alleen een kleine gymzaal in het bouwdeel uit 1920.
De school heeft nu geen buitenruimte, in het ontwerp is buitenruimte gecreëerd d.m.v. een
vlonder aan de waterzijde en een dakterras op de kleine gymzaal.

Het bestaande gebouw is een schoolgebouw, de bestemming hoeft dus niet gewijzigd.
De buitenruimte (vlonder) en daktuin wijken wel af van het bestemmingsplan. I.v.m. de tijd
worden de omgevingsvergunning voor de school en de omgevingsvergunning voor de
buitenruimte apart aangevraagd.
Als er geen vergunning komt voor de vlonder en daktuin, kunnen de leerlingen in de pauze ook
gebruik maken van het terrein van de campus van de UvA, hierover is momenteel overleg. Maar
natuurlijk zullen er ook wel leerlingen zitten in het plantsoen.

Er komt t.z.t. een bouwverkeerveiligheidsplan(BLVCplan) met een duidelijke routing voor het bouwverkeer.

Lees hier het complete verslag van 1 november.