Verkeersbesluit 2,5 jaar afsluiting Oosterdoksdraaibrug

Omleidingsroutes i.v.m. 2,5 jaar afsluiting Oosterdoksdraaibrug.

Omleidingsroutes i.v.m. 2,5 jaar afsluiting Oosterdoksdraaibrug.

In ons bericht van 10 november meldden wij dat projectontwikkelaar BPD In verband met de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland  de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade ten noorden van de NEMO-brug voor 2,5 jaar volledig wil afsluiten, waardoor isolement dreigt voor de Kop Dijksgracht en het Marineterrein. 

Ons bericht van 17 november ging over het raadsadres van het Eilandenoverleg waarin het ernstig bezwaar maakt hiertegen en, voor het geval dit toch doorgaat, aandringt op het zo snel mogelijk aanleggen van een nieuwe brug tussen de Nemo-pier en het Marineterrein.

Stadsdeel Centrum heeft nu twee verkeersbesluiten gepubliceerd waarin deze afsluiting wordt geformaliseerd. Het eerste verkeersbesluit [klik hier om te openen] gaat over de afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug. Daarin worden de omleidingsroutes aangegeven voor fietsers en voetgangers. Fietsers met bestemming Kop Dijksgracht of Marineterrein moeten een lange omweg maken via de Prins Hendrikkade. Voor voetgangers komt er een tijdelijke lift naar het voetpad langs de trambaan op de Piet Heinkade aan de westzijde van de Oosterdoksdoorgang. Aan de oostkant is er al een lift naar de tramhalte.
Het stadsdeel geeft wel aan dat vanaf de derde bouwfase opnieuw een plan moet worden aangeboden en dat het verkenningen naar alternatieve routes daarbij zal betrekken.

Het tweede verkeersbesluit gaat over de afsluiting van de Oosterdokskade. Klik hier om te openen. Hier is voor fietsers en voetgangers nog een mogelijkheid om vanaf de OBA onder het spoorwegviaduct door de De Ruyterkade te bereiken via de Annie M.G. Schmidtstraat en de Oosterdokstraat. .Zie tekening hieronder. Met de twee bovengenoemde liften kan de voetganger dan nog bij de Kop Dijksgracht en de Commandantsbrug komen

Tegen beide verkeersbesluiten kan nog t/m 3 januari 2018 bezwaar gemaakt worden bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Oosterdokskade omleidingsroute.JPG