Wethouder wil geen verder uitstel nieuwbouw Sint Jacob

Sint Jacob nieuwbouwl.JPG

Wethouder Van der Burg van Ruimtelijke Ordening houdt vast aan de ongewijzigde uitvoering van het nieuwbouwplan voor de Nieuwe Plantage, het appartementencomplex dat in de plaats moet komen van verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan. Dat heeft hij een vertegenwoordiging van bewoners eind november laten weten.

De bewoners hadden er bij de wethouder voor gepleit om het plan in twee opzichten aan te passen. Zij willen niet dat de in- en uitgang van de nieuw te bouwen parkeergarage aan de smalle en drukke Plantage Muidergracht komt te liggen. Bovendien vinden zij het massieve ontwerp dat architect Pi de Bruijn voor de gevel heeft gemaakt, niet passen bij de fantasierijke architectuur die de Plantage kenmerkt.

Op basis van twee recente ontwikkelingen hadden de bewoners gehoopt gehoor te vinden voor hun pleidooi. Begin november gaf de Bestuurscommissie Centrum een negatief advies over een uitgang van de parkeergarage aan de Plantage Muidergracht. In het gesprek met de bewoners maakte Van der Burg echter duidelijk dit advies te zullen negeren. Wat hem betreft hoeft niet altijd de best denkbare oplossing te worden gekozen, zolang die maar verdedigbaar is. De wethouder verweet de leden van het Algemeen Bestuur van het stadsdeel slap te hebben gehandeld. In plaats van de bewoners valse hoop te geven, hadden zij hen beter meteen de bittere pil kunnen presenteren.

Hoop hadden de bewoners ook geput uit een door hen aangevraagde second opinion over het uiterlijk van het gebouw. De Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente had eerder een positief oordeel over het ontwerp uitgesproken, maar een commissie van externe deskundigen veegde recent de vloer aan met dit oordeel. Volgens hen voldoet het ontwerp niet aan redelijke eisen van welstand. Maar ook dit duidelijke oordeel was niet aan de wethouder besteed. 

Op 13 december staat het nieuwbouwplan op de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening met de brief van de wethouder. Als die instemt met het voornemen van de wethouder, dan rest bewoners rest alleen nog een gang naar de rechter met mogelijk een bezwaar tegen het feit dat de gemeente heeft nagelaten een beeldkwaliteitsplan voor het gebied te maken.