Buurtbijeenkomsten voor jongeren en ouders over veiligheid 14 en 21 april en 9 mei

Naar aanleiding van een reeks incidenten op de Oostelijke Eilanden wordt een aantal buurtbijeenkomsten georganiseerd voor jongeren en hun ouders. Doel is het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten en handvatten aan te reiken om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit – mede door de ouders wakker te schudden.
Er is een Educatief Programma Jongeren (EPJO) waarin jongeren het verhaal horen van een ex-crimineel en van een moeder, gevolgd door een peptalk van Peter Faber of een andere deskundige. Eerder vond deze les plaats in groep 8 van de Alan Turingschool. De les heeft toen veel indruk gemaakt op de kinderen. De laatste bijeenkomst heeft als thema ‘Veiligheid in de Wijk’. 

Wanneer Voor wie Hoe laat? Waar?
14 april jongeren van 10-14 jaar 16.00-18.00 uur De Clutch, 2e Leeghwaterstraat 5B
21 april jongeren van 15-18 jaar 18.00-20.00 uur De Clutch, 2e Leeghwaterstraat 5B
9 mei voor alle buurtbewoners 19.00-21.00 uur Speeltuin Wittenburg, Fortuinstraat 4

De toegang is gratis. Zie voor meer info www.epjo.nl