Oproep indienen zienswijzen op nieuwbouw Sint Jacob (t/m 20 april)

Het nieuwe bouwvolume ten opzichte van het huidige gebouw Sint Jacob

Het nieuwe bouwvolume ten opzichte van het huidige gebouw Sint Jacob

Omwonenden van Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan zijn verontrust over het kolossale nieuwbouwcomplex dat in de plaats komt van het verpleeghuis. Het wordt meer dan 22 meter hoog. Het huidige gebouw is 16 meter hoog. Loggia's en balkons steken uit over de grens van de bestemming. Er komt een parkeergarage voor 222 auto's, erg veel voor 325 ouderenwoningen. Er is dus kans dat ze commercieel geexploiteerd gaan worden, wat extra bezoekersverkeer kan opleveren. In- en uitgang van de parkeergarage komen aan de achterkant aan de Plantage Muidergracht, middenin een rustige woonbuurt. Dit brengt overlast en verkeersonveilighied met zich mee. Het uitgevoerde verkeersonderzoek houdt geen rekening met de toekomstige vestiging van het Cartesius 2 Lyceum met 700 leerlingen aan de Plantage Muidergracht.

De omwonenden doen een beroep op hun mede-buurtbewoners om uiterlijk 20 april een zienswijze in te dienen bij stadsdeel Centrum op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Plantage Middenlaan 52 Amsterdam, BWT 1974935. U kunt die gewoon in uw eigen woorden opstellen, maar wel belangrijk is dat een handtekening vereist is. Adresseren aan
Stadsdeel Centrum, Algemeen bestuur van de Bestuurscommissie, Afd Juridische Zaken
Postbus 202 1000 AE Amsterdam (of bezorgen op het stadhuis, of per e-mail aan M.Artmanni@amsterdam.nl ). Stuur een kopie aan marjolijnswart@hotmail.com 

Zie voor meer informatie over het plan ons eerdere nieuwsbericht met verwijzing naar alle plandocumenten.
 

Uitbreiding bouwvolume aan de Plantage Muidergracht. Hier komt in- en uitrit parkeergarage

Uitbreiding bouwvolume aan de Plantage Muidergracht. Hier komt in- en uitrit parkeergarage