Nog plaatsen vrij middenhuurwoningen 55+ Akropolistoren Zeeburgereiland

In de Akropolistoren op het Zeeburgereiland komt een 55+woongemeenschap op humanistische grondslag. Bewoners huren van De Alliantie. De bewoners zijn georganiseerd in een beheercoöperatie en allen lid van de Vereniging Akropolis Amsterdam. Het enthousiasme voor het op deze wijze wonen op een prachtige plek is groot.

Echter: er zijn nog een aantal woningen beschikbaar in het middensegment huur.

In de Akropolistoren zijn in totaal 86 woningen, waarvan 43 in het middenhuursegment. Huren in dit segment van € 900 tot € 972 per maand. Inkomensgrenzen tussen € 38.000 en € 55.000. Zie voor verdere details: http://www.akropolistoren.nl/veel-gestelde-vragen-faq/

De Akropolistoren wordt in juni 2017 opgeleverd voor bewoning. In april houdt de Alliantie voor de kandidaatbewoners een informatiebijeenkomst en een bezichtiging van een aantal woningen. In mei volgt het tekenen van de huurcontracten, in juni de verhuizing.

De toewijzings- en verhuurprocedure is in volle gang. Het is kort dag. Wij raden een ieder die mogelijk interesse heeft aan om snel te reageren.

Aanmelding: http://www.vereniging-akropolis-amsterdam.nl/contactformulieren/ U moet zich aanmelden zowel voor de Vereniging Akropolis Amsterdam als voor de Akropolistoren. U wordt vervolgens uitgenodigd voor de entreeprocedure, waarna u besluit of u in de toren wilt gaan wonen. Waarna uw gegevens worden doorgegeven aan de Alliantie voor de toewijzings- en huurcontractprocedure.