Overmaat aan kleine woningen in nieuwbouw Stadgenoot op Oostenburg-Noord

 VOC-kade artists impression

VOC-kade artists impression

Er worden op het voormalige Storkterrein op Oostenburg straks 1500 woningen gebouwd. Een hele nieuwe wijk op een schiereiland. De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord en het Eilandenoverleg willen graag dat dit net als de rest van de Oostelijke Eilanden een gemengde wijk wordt. Voor arm en rijk en voor alle soorten huishoudens. Die menging wordt steeds bedreigd.

Vorig jaar heeft het Eilandenoverleg een enorm gevecht moeten leveren om te voorkomen dat het oorspronkelijke percentage van 20 % sociale huur niet teruggebracht zou worden naar 14%. .Dat gevecht is dankzij een aangenomen amendement in de Gemeenteraad gewonnen.

Stadgenoot gaat zelf circa 380 sociale huurwoningen bouwen op Oostenburg. Het Eilandenoverlegis er blij mee dat ze daarvan 30 % als ouderenwoningen willen bouwen. Dat zijn er circa 90. Maar het Eilandenoverlegis er niet blij mee dat alle andere woningen, 70 % van de sociale huur en 290 in totaal gebouwd worden als eenkamerwoningen van 30 m2 en piepkleine tweekamerwoningen van 40 m2 voor ‘nieuwe stedelingen’. Prima dat er ook voor deze groep wordt gebouwd, maar 70% is een overkill. Wat het Eilandenoverleg van het begin af aan gevraagd hebben, is dat er ook voor gezinnen met kinderen in de sociale huursector gebouwd wordt. Een gemengde wijk betekent dat er ook kinderen moeten kunnen wonen. Het kan toch niet zo zijn dat er in een wijk van 1500 woningen geen gezinnen met kinderen komen te wonen en dat er alleen kleine woningen komen.

Er zijn nu nog relatief veel kinderen op de Oostelijke Eilanden, maar in de bestaande bouw loopt dat terug door de verkoop van vrijkomende woningen en verhuur in de vrije sector. Dan komen er voornamelijk een en tweepersoonshuishoudens te wonen. Het aantal kinderen zal dus snel teruglopen, met alle nadelen voor voorzieningen zoals de scholen.

Het Eilandenoverleg vindt dat in de sociale huur op Oostenburg tenminste 80 woningen van tenminste 85 m2 gebouwd zouden moeten worden en in het middensegment van Stadgenoot tenminste 15.

Een andere wens van het Eilandenoverleg is dat niet alleen ouderenwoningen van 50 m2 gebouwd worden. Dat is een minimale maat, alleen geschikt voor alleenwonenden. Er moeten ook driekamerwoningen komen voor tweepersoonshuishoudens.

De Buurtwerkgroep heeft deze bezwaren regelmatig ingebracht in het informeel overleg met Stadgenoot maar loopt daarbij tegen een muur.

Op 8 maart heeft de Buurtwerkgroep deze bezwaren ook ingebracht in de gemeenteraadscommissie Wonen. Lees hier de inspraak. De gemeente is in deze discussie in geen velden of wegen te bekennen. Het Eilandenoverleg is van mening dat de gemeente hierinook een regierol zou moeten hebben. De gemeente heeft altijd het beleid verkondigd dat zij streeft naar gemengde wijken en dat loopt hier gevaar.