Buurtorganisatie 1018 komt met voorstellen i.v.m. wijziging bestuurlijk stelsel

In het Parool van 12 juni reageert Buurtorganisatie 1018 op de wijzigingsvoorstellen voor het bestuurlijk stelsel. De Buurtorganisatie ziet niets in de tandeloze adviescommissies die in de plaats moeten komen van de Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie pleit ervoor dat de gemeente de bestaande bewonersgroepen in buurten en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium betrekt bij grote projecten en bestemmingsplannen. Laat ze gevraagd en ongevraagd adviseren. Gebruik de besparing door het afschaffen van de Bestuurscommissies om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bestuur en burgers te verbeteren. Lees hier het artikel.

Het Parool-artikel is een beknopte samenvatting van een uitvoeriger notitie van Buurtorganisatie 1018 'Amsterdam: bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur' (juni 2017). Hierin worden vier voorstellen uitgewerkt:

  • Bouw aan vertrouwen tussen bestuur en burgers
  • Centrale rol voor buurtcentra en buurtorganisaties. Versterk bestaande fora en overlegstructuren in wijken en buurten
  • Open een 'bewonersloket', waar ambtenaren zo onafhankelijk mogelijk bewoners die met vragen komen de weg wijzen en ondersteunen 
  • Vroegtijdige informatieplicht  over bouwprojecten, gebieds- en bestemmingsplannen.

Buurtorganisatie 1018 roept de politieke partijen op om deze ideeen op te nemen in hun verkiezingsprogramma en om financiele ruimte te garanderen op buurtniveau om participatie te faciliteren.

Lees hier de complete notitie.