Reactie B&W op raadsadres PWO herinrichting Plantage Middenlaan

Plantage Middenlaan tramhaltes.JPG

Het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) heeft in juli een raadsdres geschreven over het bureaucratisch proces rond de herinrichting van de Plantage Middenlaan. In verband met de noodzaak om de tramhaltes bij het kruispunt Plantage Kerklaan te verbreden, had de gemeente een groot aantal planvarianten gemaakt waar uiteindelijk na een niet zo helder inspraakproces maar een paar door de bewoners niet-gewenst varianten overbleven. Vooral het plan voor eenrichtingverkeer (stad uit) op de Plantage Midenlaan tussen Plantage Parklaan en Plantage Kerklaan stuitte op verzet. De bewoners verzochten om het project te stoppen of in elk geval eerst meer onderzoek te doen. Zie onze nieuwsberichten van 21 juni en van 3 juli

Het College van B&W heeft op 24 augustus een reactie gestuurd op dit raadsadres. Daarin wordt gesteld dat het belang van kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer, een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en de verkeersveiligheid altijd voorop hebben gestaan, en dat de voorkeursvariant met eenrichtingverkeer nu verder intern technisch getoetst wordt en uitgewerkt tot een voorstel voor herinrichting. Zodra die toets heeft plaatsgevonden wordt een informatieavond belegd. In het najaar neemt het college vervolgens een principebesluit over de herinrichting van de halte Artis en de Plantage Middenlaan.
In een bijlage wordt nader ingegaan op de bezwaarpunten uit het raadsadres. Uit nieuwe verkeerstellingen zou blijken dat het autoverkeer stad in op de Plantage Middenlaan de minst drukke rijrichting is en dat het verwijderen van deze rijrichting nagenoeg geen effect zal hebben om het omliggende verkeersnet. Het grootste deel van het verkeer stad in (54 %) is geen bestemmingsverkeer, maar doorgaand verkeer en dit verkeer zal de Plantage Middenlaan dan gaan mijden. 
Lees hier de volledige reactie van B&W.