Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein: Marineterrein moet innovatiever

Marineterrein-Kattenburg logo.jpg

Sinds september 2014 komen de leden van het Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein (15 buurtbewoners) regelmatig bijeen om te praten over de inpassing van het Marineterrein in het weefsel van de Oostelijke Eilanden en de invulling van het Marineterrein. Van tijd tot tijd wordt er in het Eilandenoverleg gesproken over de voortgang.

Het Buurtplatform maakt gebruik van de inspraak in september om duidelijk te maken dat de uitgangspunten van het Buurtplatform onvoldoende terug te vinden zijn in de Principenota Marineterrein, die het College van B&W in samenwerking met het projectburau Marineterrein heeft opgesteld. 

Het Buurtplatform ziet zijn uitgangspunten wel terug in het initiatiefvoorstel van gemeenteraadslid Jorrit Nuyens van GroenLinks

Het Buurtplatform vraagt om:

  • Stadspark: ruim baan voor een groot stadspark als een oase van rust, water, groen, oude en nieuwe bomen. Geen: opgeknipte stukjes groen tussen de bebouwing. Ruimte voor sport, spel en culturele activiteiten voor iedereen.
  • Duurzaam: Duurzaamheid niet langer als één van de velethema’s die op het marineterrein onderzocht wordt door de creatieve industrie, maar nu meteen toepassen. Het is nu de tijd om onze stadswijk vanuit de basis duurzaam te ontwikkelen.
  • Marineterrein = Kattenburg: De inrichting van het Marineterrein kan niet los gezien worden van de inrichting van de rest van Kattenburg (de woningen). Dat levert wederzijds profijt op. Geen eiland op een eiland, de muur overwonnen.