Buurtinitiatief Werkspoorhal op Oostenburg in NRC en Parool

Oostenburg-Noord buurtplan Werkspoorhal.png

In de NRC van 12 juni en Het Parool van 14 juni is onderstaand artikle van de initiatiefnemens van het Buurtplan voor de Werkspoorhal opgenomen:

Werkspoorhal, motor voor ontmoeting

NRC, 12 juni 2018

Het moet en kan beter gaan op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Het doodschieten van twee jonge buurtgenoten heeft de buurt diep geraakt. De Gemeente en de buurt pakken groot uit om het tij te keren. De werkgroep  'Buurt op de Kaart' heeft een hele lijst met initiatieven. Op die lijst staat ook het initiatief  ‘de Werkspoorhal’. Een groep enthousiaste buurtbewoners heeft zich daarop gestort. Ze willen van de hal een uitnodigend ontmoetingscentrum voor de buurt maken. Zo’n centrum is hard nodig.

Er gebeurt heel veel op de Oostelijke eilanden. Op Oostenburg Noord worden 1.500 woningen en een groot hotel gebouwd. Er komen 3000 nieuwe inwoners bij. Dat is maar liefst één nieuwe bewoner erbij, op elkaar vier huidige bewoners. Dat vraagt om extra voorzieningen bovenop de maatregelen die nu al nodig zijn.

De Werkspoorhal gaat een grote rol spelen. In het plan van de buurt wordt de hal het nieuwe centrum van de Oostelijke Eilanden, Kadijken en Czaar Peterbuurt.

In het bestemmingsplan werd bepaald dat de drie Werkspoorhallen zouden worden afgebroken. Een buurtbewoner heeft ervoor gezorgd dat de oudste hal, uit 1929, bewaard is gebleven. Die hal is nu gemeentelijk monument en biedt ongekende mogelijkheden. In de hal werden enorme scheepsmotoren gebouwd. Nu moet daar de motor voor ontmoeting komen.

De buurt kent heel veel groepen bewoners van zeer diverse herkomst. Ieder leeft in zijn eigen groep. De herkomstgroepen mengen heel weinig. Een groep buurtbewoners wil daar verandering in brengen. In hun plan wordt de Werkspoorhal een ontmoetingscentrum waar iedere groep uit de buurt zich uitgenodigd voelt. In het plan staat hoe de hal eruit gaat zien en wat erin komt. Er komt een Leeshuis, een Muziekhuis, een Filmhuis, speelruimte voor kinderen en er zal gesport worden. Natuurlijk komen er ook commerciële functies.Maar zoveel mogelijk activiteiten worden door vrijwilligers uit de buurt gedaan. Ook daarmee worden de contacten in de buurt versterkt.

De hal en de grond er omheen, worden binnenkort verkocht. Voordat projectontwikkelaars plannen maken, heeft de groep buurtbewoners zelf een plan gemaakt. Zij hebben dat plan al aan een mogelijk toekomstige projectontwikkelaar gepresenteerd. Die vond de ideeën best goed en daarover lopen nu verdere contacten.

De buurt kan best wat steun gebruiken van het nieuwe college van B&W, het bestuur van het Stadsdeel en de projectontwikkelaars. Help de Oostelijke Eilanden aan een nieuw Centrum waar de diverse groepen uit de buurt elkaar tegenkomen, bijvoorbeeld op elkaars feestdagen. Bouw een fijne buurt met een uitnodigend ontmoetingscentrum in de Werkspoorhal, waar iedere buurtbewoner graag naartoe gaat. De plannen zijn er al.

Lex Gründeman, Marius Ernsting en Rob van Dijk