Bewoners Sarphatiblok geschoffeerd door UvA

Impressie nieuwe collgezaal UvA op grasveld

Impressie nieuwe collgezaal UvA op grasveld

Het plan van de UvA om op een grasveld achter de Sarphatistraat een nieuw onderwijsgebouw neer te zetten, zorgde maandag op een door de universiteit georganiseerde bewonersavond voor woedende reacties. De omwonenden voorzien een ernstige aantasting van hun woongenot als er pal achter hun huizen een ‘zwarte doos’ met een hoogte van vijftien meter wordt neergezet.

Hoe hoog de UvA-plannen de bewoners zitten werd al meteen aan het begin van de avond duidelijk. Woordvoerder huisvesting Den Boer van de universiteit begon met een korte uitleg waarom het nieuwe gebouw nodig is en waarom het per se op een van de weinige stukjes groen van het Roeterseiland moet komen. Maar hij was nog geen halve minuut onderweg toen hij door boze bewoners werd onderbroken. “Dat verhaal kennen we nu wel. We willen antwoord op onze vragen en de belangrijkste vraag is waarom jullie totaal geen rekening houden met de bewoners?”

Daarmee was de toon voor de avond gezet. Voortdurend werden de vertegenwoordigers van de UvA geïnterrumpeerd en op elke uitleg van hun kant volgden geërgerde reacties. Die namen alleen maar in heftigheid toe naarmate duidelijker werd dat het college van bestuur van de UvA niet van plan is om een andere plek voor het nieuwe onderwijsgebouw te overwegen. Daar kwam bij dat Den Boer en programmamanager Arthur Dijkhuizen van de Roeterseilandcampus op een formele en weinig invoelende manier reageerden op de emoties.

Op de opmerking van Dijkhuizen dat er als gevolg van de bouw sprake zal zijn van ‘een stukje overlast’, reageerde een bewoonster: “Een stukje overlast? Ik heb straks geen zon meer in mijn tuin en in plaats van tegen groen kijk ik dan aan tegen een grote zwarte doodskist.” Hoongelach oogstte de UvA-delegatie met de opmerking dat een alternatieve locatie in een bestaande binnentuin als mogelijkheid was afgevallen omdat nieuwbouw daar het licht in de omringende onderwijsruimten zou wegnemen. Die opmerking bevestigde de bewoners in hun overtuiging dat de universiteit alleen maar aan haar eigen belang denkt en zich, ondanks alle plechtige verklaringen van het tegendeel, totaal niet voor de omwonenden interesseert.

Dat blijkt volgens hen ook uit het feit dat de universiteit een in het verleden gedane belofte breekt. Een eerder college van bestuur had de buurt uitdrukkelijk toegezegd dat de bewuste plek een groene locatie zou blijven, herinnerde een lid van het vroegere Roeterseilandoverleg zich nog goed. Ook op deze opmerking volgde een afgemeten reactie van Den Boer: “Wij hebben een dergelijke toezegging nergens in ons archief kunnen traceren.”

Na anderhalf uur maakte de ingehuurde gespreksleider een einde aan de bijeenkomst zonder dat de bewoners een stap verder waren gekomen. Meteen na afloop maakten zij echter duidelijk het er niet bij te zullen laten zitten. Zodra de UvA een bouwvergunning aanvraagt zullen de bewoners bij de gemeente bezwaar tegen de plannen maken. Maar volgens een woordvoerder zijn daarnaast al op korte termijn acties te verwachten.

Lees hier ook het kritische artikel in UvA-blad Folia.