Boze brief bewoners over update Namenmonument 5 juli in raadscommissie AZ

 Artists impression Namenmonumnet in de Weesperstraat

Artists impression Namenmonumnet in de Weesperstraat

Op 5 juli spreekt de commissie Algemene Zaken over het Namenmonument. Het College van B&W heeft de Raad en ‘update’ gestuurd over het Namenmonument waarin het College betoogt dat de term 'randvoorwaarden'gelezen moet worden als 'aandachtspunten'en dat daarop niet getoetst hoeft te worden. Bezwaarmakende organisaties hebben hierover een brief aan het College gestuurd, cc aan de Raad, het DB Centrum en de bezwaarcommissie.

In bezwaar hebben diverse organisaties aangevoerd dat het Nationaal Auschwitz Comité zich op essentiele punten niet aan die voorwaarden heeft gehouden. En nu schrijft het college dan in een “update” tussen neus en lippen door dat er altijd alleen sprake is geweest van ‘aandachtspunten’ en dat die ‘abusievelijk’ randvoorwaarden zijn genoemd. En aan aandachtspunten hoeft niet getoetst te worden. Dit is een kwalijke move van het college, want de gemeenteraad wordt hiermee feitelijk onjuist geinformeerd H Bij het locatiebesluit uit 2016 hoorde een stuk van de gemeentelijke ruimtelijke dienst (Haalbaarheidsstudie) waarin de locatie geschikt geacht wordt mits aan een aantal specifieke randvoorwaarden wordt voldaan.  Lees hier de brief.